Wkład Ziemian w odzyskanie przez Polskę Niepodległości

Redakcja

W Oddziale Muzeum Regionalnego w Siedlcach – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie,  zorganizowano wystawę poświęconą udziałowi ziemiaństwa w odzyskanie Niepodległości. Wystawa otwarta 12. października eksponowana będzie do 27 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie placówki  www.muzeumdabrowa.pl i na facebooku