Uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej

 

   

Redakcja

W dniu 17 listopada o godzinie 15:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęła się długo oczekiwana uroczystość. Najpierw odprawiona została  koncelebrowana msza święta  pod przewodnictwem ks. kardynała Tadeusza Nycza, arcybiskupa metropolii warszawskiej,  w asyście  między innymi księdza Tadeusza Aleksandrowicza, miejscowego proboszcza i  ks. prałata Mirosława Nowosielskiego, kapelana Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Mszę odprawiono z podwójną intencją –  za ziemian i w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Edmunda Bojanowskiego. Mimo że, jak powiedział ks. kardynał, „nie jest łatwo zapełnić wnętrze tej świątyni” –  to tym razem się to udało. Niemal wszystkie miejsca były zajęte. Było bardzo dużo obecnych  z obu środowisk.

Ksiądz kardynał powiedział piękną homilię – znajdując wspólne cechy obu środowisk, a jednocześnie podkreślając ich indywidualne historie.

Wspomniał o zasługach ziemian w odzyskiwaniu niepodległości Polski, o Ich udziale  w tworzeniu Niepodległej . Mówił szeroko o działalności społecznej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – ziemianina. Ks. Arcybiskup wspomniał również o zaniechaniach kolejnych ekip rządzących w Polsce po 1989 roku w  sprawie zadośćuczynienia za krzywdy, jakich doznało środowisko ziemiańskie w czasie okupacji niemieckiej i komunistycznej, a także braku chęci zadośćuczynienia również i dziś. Gdyby taka msza święta była odprawiana w czasach komunistycznych  – to obecni na niej funkcjonariusze  państwowi po cywilnemu, w składanych swoim szefom raportach poinformowaliby o tych oczekiwaniach. Obecna władza się o tym pewnie nie dowie, bo pomimo rozesłanych do jej przedstawicieli zaproszeń,   zaproszenia nikt nie przyjął!  Nie było również przedstawicieli Sejmu, ani nawet zaprzyjaźnionych  instytucji. Byliśmy we własnym gronie. Silnie reprezentowane było ziemiańskie środowisko warszawskie, ale  również zjechało  wielu przedstawicieli pozostałych oddziałów PTZ.  Obecny był prezes PTZ z Londynu –  p. Piotr Młodzianowski z żoną. Uczestniczyły w Eucharystii licznie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i koła świeckie im. Edmunda Bojanowskiego. Może dlatego uroczystość pomimo, że bardzo  podniosła, to  jednocześnie była ciepła, przyjacielska. Panowała niemal rodzinna atmosfera.

Po mszy świętej były dwa krótkie wystąpienia – prezesa Marcina  Schirmera i  matki przełożonej sióstr służebniczek. Po czym  nastąpiło odsłonięcie tablicy  w dolnej części kościoła. Tablica jest z ciemnego kamienia, tekst kuty ze złoconymi literami. Bardzo szlachetnie wygląda nasze logo – odlane w brązie, umieszczone w honorowym miejscu  u góry. Treść w kilku wierszach przedstawia najważniejsze zasługi ziemian w czasach pokoju, ale także przypomina o Ich udziale w walkach za niepodległość oraz prześladowania, jakich doznawali podczas okupacji niemieckiej i komunistycznej.

Umieszczenie tablicy jest wypełnieniem powinności, jaką mają współcześni członkowie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wobec swoich rodziców, dziadków i wcześniejszych przodków. Jest to jeden ze sposobów, żeby ocalić od zapomnienia wiedzę na temat roli, jaką pełnili ziemianie  w Polsce i o cenie, jaką za to zapłacili.

Podczas odsłonięcia tablicy obecna była asysta wojskowa i sztandar Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Nie obyło się bez wspomnień i wzruszeń. Kolejnym punktem programu była krótka konferencja na temat zasług ziemian w odzyskaniu niepodległości. Referaty wygłosił Maciej Rydel- wiceprezes PTZ i siostra  urszulanka, która pięknie opowiedziała o działalności  Urszuli Ledóchowskiej, jaką  ta święta prowadziła w różnych krajach europejskich, w czasie i zaraz po zakończeniu I wojny światowej,  przekonując o  konieczności poparcia dążeń Polski do uznania jej niepodległości.

Na koniec było spotkanie towarzyskie, podczas którego poza prowadzeniem rozmów można było kupić kalendarz ziemiański na rok 2019 z piękną reprodukcją dworu, który namalował Maciej Rydel, albo książkę historyczną dotyczącą ziemiańskich tematów. Goście rozeszli się dopiero około godziny 20.tej.