“PRZESTRZEŃ I CZAS W MALARSKIM PRZEKAZIE HISTORII”projekt autorstwa pani prof. dr hab Izabeli Rudzkiej

Redakcja: Pan Jacobson, syn dr Wojciecha Jedlina-Jacobsona, powstańca wielkopolskiego i  autora książki  „Z ludem Wielkopolskim przeciw zaborcom”, nawiązał kontakt z panią prof. dr hab. Izabelą Rudzką, autorką projektu artystyczno- naukowego związanego z Powstaniem Wielkopolskim.   Poniższy tekst jest fragmentem opisu projektu artystyczno-naukowego (www.thinkart.pl), na który jego  autorka – pani  IZABELA RUDZKA – uzyskała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę twórczą w roku  w 2018 r.

 

” OPIS PROJEKTU:

Malarska rejestracja pejzażu historii wybranych miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim, jednym z dwóch zwycięskich zrywów narodowo-wyzwoleńczych jako twórcze upamiętnienie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekt „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” zakłada namalowanie sześciu obrazów w oparciu o retrospekcję i porównanie aktualnie obserwowanej przestrzeni pejzażu miejsc z ich historycznym kontekstem z zastosowaniem nowatorskiej, autorskiej techniki malarstwa strukturalnego, zabiegów optycznej transparentności w połączeniu z fotografią i technikami graffiti.

Powstanie multi-przestrzenny i kolorystyczny przekaz malarski miejsc związanych z historycznymi wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego. Będzie to malarska rejestracja pejzażu historii – pokazanie jego ewolucji poprzez stworzenie własnej czasoprzestrzeni malarskiej, która uwzględnia zmiany obserwowanej przestrzeni w czasie i generuje refleksje na temat jej odbioru w kontekście przenikania się momentów rejestracji i nakładania się czasu historycznego na czas współczesny.

PRZESTRZEŃ OBSERWACJI PEJZAŻU

Do projektu „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” wybrano następujące miejsca, które będą inspiracjami historycznymi i wizualnymi dla autorki projektu, miejsca związane z istotnymi działaniami podczas Powstania Wielkopolskiego:

  1. Anastazewo – potyczka 28.12.1918
  2. Nowe Kramsko – bitwa 2-3.02.1919
  3. Rawicz – walki 17.01.1919
  4. Poznań – lotnisko Ławica, bitwa 6.01.1919
  5. Zdziechowa – bitwa 30-31.12.1918
  6. Żnin – walki 11-12.01.1919

Miejsca te tworzyć będą autorską Przestrzeń Obserwacji Pejzażu, przestrzeń wybranych miejsc w województwach Wielkopolskim, Lubuskim i Kujawsko–Pomorskim (obszary byłego Zaboru Pruskiego). Autorka projektu będzie odwiedzać wybrane miejsca Przestrzeni Obserwacji Pejzażu, dokumentując ich aktualną topografię, szukając i rejestrując ślady czasu historii.
Dokumentacja z tych podróży stworzy wizualny opis podjętych działań w ramach założonego projektu.

WYSTAWY JEDNEGO OBRAZU

Projekt zakłada także organizację sześciu wystaw „jednego obrazu” autorstwa Izabeli Rudzkiej powstałego w ramach projektu„Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii”: jeden obraz w każdym historycznym miejscu odwiedzanym przez autorkę projektu. Wystawy „jednego obrazu” w ramach tego projektu będą zorganizowane w: Anastazewie, Nowym Kramsku, Poznaniu- Ławicy, Rawiczu, Zdziechowie i Żninie. Organizacja tych wystaw przyczyni się do popularyzacji wydarzeń z przeszłości w wyżej wymienionych miejscach historycznych oraz do wzmocnienia świadomości społecznej i do podkreślenia znaczenia zrywów powstańczych tych, co tworzyli historię tamtego czasu dla obecnego status quo regionów. Wystawy te i pozostałe działania projektowe przyczynią się także do propagowania sztuki współczesnej oraz do promocji lokalnych społeczności i wydarzeń powstańczych wśród nowej, młodszej generacji lokalnych społeczności poprzez skoordynowane działania mediów, samorządów i organizacji społecznych i kulturalnych w założonych w projekcie trzech województwach”.

Redakcja: Cytat z korespondencji pana Jakobsona z autorką projektu: 
„…Obraz „Zdziechowa 1918-2018” powstał w ramach mojego autorskiego projektu „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” jako twórcze upamiętnienie 100-nej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-19 i jako promocja współczesnego malarstwa. Przesyłam opis całego projektu i zdjęcie obrazu „Zdziechowa 1918-2018″ w dobrej rozdzielczości. W tym projekcie powstało 7 obrazów, każdy z historycznym odniesieniem do Powstania Wielkopolskiego i jego lokalnych aspektów wybranych miejscowości. Obrazom towarzyszy opis prezentowanych fotografii.
Efekty całego projektu Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii będę prezentowane w drugiej połowie 2019 roku w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu…”

Prof. UAM dr hab. Izabela Rudzka