Mikołaj Pietraszak – Dmowski Laureatem

 

24 września 2018 podczas wieczornej gali finałowej, w  Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ogłoszono nazwiska laureatów Programu Społecznego „Mistrz Mowy Polskiej”.  Mikołaj Pietraszak Dmowski członek Wielkopolskiego Oddziału PTZ był jednym z nich. Jesteśmy szalenie dumni z sukcesu naszego Przyjaciela, bo to wyjątkowe wyróżnienie.

 

 

W Polsce  pomimo istnienia Ustawy o języku polskim, uchwalonej przez Sejm RP,  7.  października 1999 r, zawierającej  przepisy dotyczące „Ochrony języka polskiego w życiu publicznym”, nie istnieje poszanowanie mowy ojczystej. Dzieje się tak zwłaszcza w życiu publicznym. Słuchając niektórych przemawiających ma się często wrażenie, że brak pomysłu na treść wystąpienia przykrywają oni zagranicznymi zapożyczeniami lub  efekciarskim zwrotami. Widać skupienie się na tworzeniu przepisów               w postaci samej ustawy i w postaci 13. jej nowelizacji  ( ostatnia 20 lipca 2018 r) niestety nie przekłada się na staranność językową.                                     W dwudziestoleciu międzywojennym o scalenie oficjalnego i urzędowego języka polskiego, po długim czasie zaborów walczył Stefan Żeromski, któremu nota bene w tym roku, wypominano  niepoprawne stosowanie przymiotników! Dziś nie wiele osób w życiu publicznym te sprawy porusza.  Szczęśliwie konkurs „Mistrz Mowy Polskiej”, promujący dobre wzorce polskiej mowy, wypełnia tą lukę. Celem konkursu jest poszukiwanie                  i wskazywanie osób, którzy  posługują się polszczyzną w sposób nie tylko poprawny, ale stosując jej  kulturę i bogactwo. Inicjatywa  jest coraz popularniejsza, w jej organizację  angażuje się  coraz więcej podmiotów          i instytucji. Całym sercem popieramy te działania i jesteśmy,                              jako Wielkopolski Oddzial Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dumni,        że jeden z  Laureatów jest czlonkiem naszej organizacji.

Wanda Niegolewska