Zmarł pan Jan Lucjan Kochanowski ze Szczecina

1928-2019

W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU ZMARŁ W WIEKU 91. LAT JAN LUCJAN KOCHANOWSKI, WIELOLETNI   PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO ODDZIAŁU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE.

MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA ODPRAWIONA ZOSTANIE WE WTOREK 5 LISTOPADA 2019 O GODZINIE 10:00 W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA KOSTKI PL. MATKI TERESY Z KALKUTY W SZCZECINIE,  PO CZYM NASTĄPI ODPROWADZENIE NA CMENTARZ W DOBREJ SZCZECIŃSKIEJ

O CZYM ZAWIADAMIA RODZINA WRAZ Z ODDZIAŁEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W SZCZECINIE.