Zaproszenie

Przekazuję zaproszenie na uroczystość  nadania imienia szkole podstawowej w  Kamieniu koło Kalisza. 
 Poniżej informacja o Mieczysławie Jałowieckim. 
Mieczysław Pieriejasławski- Jałowiecki urodził się w 1876 r w majątku Syłgudyszki na Auksztocie, zm. W 1962 roku na emigracji, w Wielkiej Brytanii.Był ziemianinem, wykształconym rolnikiem i dyplomatą. Pełnił funkcję delegata Rzadu Polskiego w Gdańsku w latach 1919-1920. Był  dziedzicem rodzinnego majątku w Syłgudyszkach, ale i majątku w Wielkopolsce w Kamieniu/ Kalisza. W czasie drugiej wojny światowej…., potem działał społecznie na emigracji. Spisał swoje wspomnienia dotyczące pracy w dyplomacji w kresie międzywojennym, które zostały wydane w formie książkowej pt: Na skraju Imperium i i inne wspomnienia”. Wydał również wiele prac naukowych  z zakresu agronomii i gospodarki rolnej. Był poliglotą,  znał w mowie i piśmie 7 języków. Dzięki staraniom Mieczysława Jałowieckiego  działka na Westerplatte została wykupiona w 1926 roku i stała się enklawą Rzeczypospolitej Polskiej wewnątrz terytorium Wolnego Miasta Gdańska.
Wanda Niegolewska