Zaproszenie na konferencję naukową

Zaproszenie do udziału w kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
Program VI Dobrzyckiej Konferencji Naukowej: 
Dzień pierwszy – 8.09.2021: 
Część I: „Życie codziennie czy życie niecodzienne? Wokół problemów badawczych ziemiańskiej codzienności w XIX i na pocz. XX w.” 
10.00 Rozpoczęcie konferencji 
• Wiesław Kaczmarek (Dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy) – Przywitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji
10.20 – 10.50 Referat wstępny prof. dr hab. Witolda Molika (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
10.50 – 12.10 Panel dyskusyjny z wystąpieniami: 
 • • prof. dr. hab. Wiesława Cabana (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • • prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina (Instytut Historii PAN)
 • • prof. dr. hab. Romana Jurkowskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • • prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • • prof. dr. hab. Jarosława Kity (Uniwersytet Łódzki)
 • • prof. dr. hab. Dariusza Nawrota (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
12.10 – 13.30 Dyskusja i podsumowanie 
13.30 – 14.30 Obiad 
Część II „Dwór wobec wojny” 
14.30– 16.20 Blok I: Referaty przekrojowe: 
 • • Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Dwór litewski w epoce wojny 1812 r. Konfrontacja źródeł z obrazem pióra Adama Mickiewicza”
 • • Prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Dwór ziemiański w Królestwie Polskim wobec powstania styczniowego”
 • • Prof. dr hab. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Wielka Wojna z perspektywy kresowego dworu ziemiańskiego”
 • • Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) „Życie codzienne i funkcje dworu ziemiańskiego w latach 1939-1945”
 • • Dr Agnieszka Łuczak (Biblioteka Raczyńskich) „Wielkopolskie ziemiaństwo podczas II wojny światowej”
16.20 – 17.00 Dyskusja 
17.00 – 18.00 Zwiedzanie wystawy, pałacu i parku 
18.00 Spotkanie przy grillu 
Dzień drugi – 9.09.2021: 
Część II „Dwór wobec wojny” – ciąg dalszy 
10.00 Rozpoczęcie konferencji 
10.20 – 11.40 Blok II: Studia szczegółowe: 
 • • Adam Paczuski (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Toruniu) „Pospolite ruszenie szlachty w 1806 r. na przykładzie województwa inowrocławskiego”
 • • Prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki) „Wielka Wojna w refleksji Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna”
 • • Prof. dr hab. Tadeusz Epsztein (Instytut Historii PAN) – temat w uzgadnianiu
 • • Agnieszka Salamon-Radecka (Muzeum Narodowe w Poznaniu) „Artystyczny epizod z czasów I wojny światowej – wokół obrazów Jerzego Hulewicza”
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę 
12.00 – 12.40 Blok III: Losy rodzin ziemiańskich w dobie wojennych kataklizmów: 
 • • Piotr A. Czyż (Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach) „Zamoyscy i Komierowscy – ofiary dwóch wojen”
 • • Kazimierz Balcer (Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy) „Wojenne losy właścicieli Dobrzycy”
12.40 – 13.30 Dyskusja i zakończenie konferencji 
13.30 – 14.00 Obiad
KARTA ZGŁOSZENIA
W celach organizacyjnych prosimy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konferencji
o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 2 września br.
na adres mailowy: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl .
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł, stopień naukowy/ stanowisko: ………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres instytucji: ……………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel.: ……………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………………………
Zgłaszam uczestnictwo (proszę zaznaczyć wybrane opcje) – udział w konferencji jest bezpłatny:
 będę w obu dniach konferencji
 będę tylko na konferencji w środę 8 września Życie codzienne w dworach ziemiańskich /
Dwór wobec wojny
 wezmę udział w spotkaniu przy grillu w środę 8 września
 będę tylko na konferencji w czwartek 9 września – Dwór wobec wojny
 potrzebuję transportu z dworca/na dworzec PKP Jarocin
 nie potrzebuję transportu
Inne uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Proponowana baza noclegowa w Jarocinie (13 km od Dobrzycy):
Hotel Słoneczna *** (62) 505 20 60 www.restauracjasloneczna.com.pl
504 157 120
Hotel Jarota *** (62) 747 31 04 www.hoteljarota.com.pl
Hotel Kasyno 794 697 661
Słuchacze konferencji samodzielnie dokonują rezerwacji miejsc noclegowych. Istnieje możliwość bezpłatnego transportu do
Dobrzycy słuchaczy z hotelu w Jarocinie, z dworca PKP w Jarocinie/w Pleszewie po wcześniejszym zgłoszeniu prośby.
Zgłaszając udział w konferencji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rejestracji i przebiegu konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Administratorem w/w danych osobowych jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy przy ul. Pleszewskiej 5a w Dobrzycy. Dane przetwarzane są w zakresie organizacji i przebiegu
konferencji naukowej w Dobrzycy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres email, służących organizacji i mojego udziału w tej konferencji.
……………………………………………………………………….
Podpis osoby zgłaszającej udział w konferencji