Święta Matka Maria Czacka i Święty kardynał Stefan Wyszyński

Nie udało się nam, jako Polskie Towarzystwo Ziemiańskie uczestniczyć czynnie w uroczystościach beatyfikacyjnych w Świątyni Opatrzności, w dniu 12. września 2021.

Uroczystości zorganizowano w bardzo bogatej oprawie i przepychu. Część z nas oglądała transmisję w środkach masowego przekazu.

Natomiast PTZ, w duchu głoszonej przez świętych Matki Marii Czackiej i Stefana Wyszyńskiego, symbolicznie odda hołd Świętym , składając skromny bukiet kwiatów i zapalając znicz w Laskach, w dniu Zjazdu Delegatów PTZ, który odbędzie się 6. listopada  2021 w Warszawie. Oczywiście każdy z członków PTZ może być uczestnikiem tej pielgrzymki.

*****

Atmosfera Lasek, jaką pamietam z lat 60, 70 minionego wieku, dzięki promieniującej  od zawsze świętością Matki Czackiej i dobrej energii jaką roztaczali jej najbliżsi współpracownicy, była wyjątkowa.

W latach 59 i 60. jako członek grupy dzieci i później młodzieży „kikowskiej”, jeździłam do Lasek,  aby pełnić warty honorowe na cmentarzu, podczas pogrzebów. Uczestniczyłam w rekolekcjach  organizowanych dla Kikowskiej Sekcji Rodzin.  Tam jako wolontariusz pracowałam na rzecz Zakładu, tam otrzymałam korporacyjny krzyż „kikowski”, który zawsze mam przy sobie.

  Laski, poza swoją pracą na rzecz ociemniałych, miały ogromny udział w kształtowaniu duchowości i politycznej świadomości inteligencji mieszkającej wówczas w Warszawie. Było to miejsce, w którym spotykali się wybitni intelektualiści, by prowadzić rozmowy i dyskusje, które z czasem przerodziły się w konkretne działania integrujące inteligencję warszawską na rzecz rodzącego się oporu do  komunizmu.

Laski przyciągały takie postacie jak Zbigniew Herbert, Stanislaw Zawieyski, Antoni Słonimski, Zygmunt Kubiak. Tu na rekolekcje przyjeżdżał Tadeusz Mazowiecki i ogromna grupa ziemian, których losy sprowadziły do powojennej Warszawy.  Tutaj pisał, tak ważną dla tego pokolenia książkę pt: „Kościół, lewica, dialog” – Adam Michnik.

Mój ojciec i grupa przyjaciół moich rodziców doceniając znaczenia Lasek, czuła się odpowiedzialna za ich utrzymanie i w tych trudnych czasach, wysyłali  pieniądze na działalność Zakładu.

Laski to miejsce prawdziwego katolicyzmu – ekumenicznego, pełnego tolerancji, skromności i wzajemnego szacunku. Świętość Matki Czackiej, która to miejsce stworzyła   promieniowała w Laskach za Jej życia i promieniuje do teraz – przenikając  do serca i umysłu każdego, kto  tam  zwita.