Obchody jubileuszowe szkoły podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich

W dniu 21. października odbędzie się piękna uroczystość związana z historią lokalną.
W Rudnikach w powiecie opalenickim, kiedyś bukowskim, nieopodal siedziby rodzinnej i majątku Niegolewskich, szkoła podstawowa 40 lat temu, przyjęła za swoich patronów Andrzeja i Władysława Niegolewskich, przyjmując jednocześnie ich przesłania i  życiorysy jako przykład dla pracy dydaktyczno wychowawczej dzieci i młodzieży.

Uroczyste nadanie imienia  szkole odbyło się  w czasach, kiedy nie często wspominano postacie ze środowiska ziemiańskiego, a tym bardziej byłych  właścicieli ziem w okolicy. To, że się taka historia zdarzyła zawdzięcza się determinacji ówczesnego dyrektora szkoły i lokalnych władz oraz ich umiejętności  przekazania we właściwy sposób  argumentacji  w kuratorium.  Decydenci uznali, że zawarte fakty  w życiorysach obu tych postaci są na tyle uniwersalne, że nie są szkodliwe dla komunistycznych wytycznych wychowawczych.  Dodatkowym atutem było to, że Pamięć starszych osób sięgająca początków XX. wieku i okresu międzywojennego była przekazywana młodszym osobom i dzięki temu  Tradycja domowa  mieszkańców Niegolewa i okolic mówiła pozytywnie   o Niegolewskich, jako o właścicielach majątku. Świadectwem tego może być fakt, że Stanisław i Wanda wyrzuceni ze swojego domu mieszkali  po wojnie kątem w Poznaniu, nie mając zatrudnienia i żadnego zabezpieczenia finansowego.   W tych trudnych dla wszystkich czasach  Stanisław i Wanda Niegolewscy otrzymywali paczki od mieszkańców,  kiedy w Niegolewie było świniobicie. Było to  nie tylko miłym gestem, ale rzeczywistą pomocą o wymiarze materialnym.

Fundacja imienia Stanisława i Wandy Niegolewskich założona przeze mnie,  wnuczkę Stanislawa i Wandy Niegolewskich, której mottem jest integracja społeczna w oparciu o zasady i tradycje rodzinne,  w roku jubileuszowym ufundowała stypendium dla wyróżniających się uczniów szkoły z klas 4-8. Wyróżnienie, finansowe, które zostanie wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego w czerwcu  2020, otrzyma dwoje uczniów, którzy widzą świat nie tylko przez pryzmat swoich potrzeb i przyjemności, a którzy potrafią się dzielić kanapką czy wiedzą,  ale również uśmiechem, dobrym słowem i życzliwością. Kandydatów wskaże nauczyciel wychowawca, a koledzy w głosowaniu wyłonią laureatów. Patroni szkoły Andrzej i Władysław Niegolewscy staną się dzięki temu nie tylko postaciami z portretu, ale osobami, których życiorysy i idee mogą dziś służyć w podejmowaniu słusznych decyzji  w codziennym życiu. „Czyń coś powinien, będzie co może” –  to zapisany testament Andrzeja Niegolewskiego dla swoich potomnych, który może być uniwersalną wskazówką.

Wanda Niegolewska