Obchody 100. lecia powstania Piętnastego Pułku Ułanów Poznańskich (1919-2019), w Poznaniu

 

Opis wystawy  oraz zdjęcia zaczerpnięte ze strony Muzeum na Facebooku natomiast  zaproszenie umieszczone jest  w Piętnastaku. Redakcja

Obraz może zawierać: 4 osoby, tekst„W Muzeum Wojska w Poznaniu przygotowana  została, z okazji stulecia powstania Ułanów Poznańskich wystawa, która przybliża mieszkańcom miasta oddział, który był ważny dla jego historii. Od utworzenia w czasie powstania wielkopolskiego, w grudniu 1918, Konnych Strzelców Straży Poznańskiej, przez 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich w 1919-1920, aż do 1939 r. jako „Pułk Piętnasty”, uczestniczył w życiu miasta.

Dzięki staraniom prezydenta Jarogniewa Drwęckiego Pułk w 1920 otrzymał swoją nazwę, a stołeczne miasto Poznań pełniło funkcję jego honorowego szefa. Popularnym wśród mieszkańców określeniem oddziału było „Dzieci Poznania”. Szacunek zdobyli udziałem w bojach w l. 1918-1920, 1939, i 1944-1945. Na powiększeniach archiwalnych zdjęć ukazana jest architektura militarna związana z Piętnastką, życie codzienne ułanów, widoki miasta w panoramach defilad, szczegóły umundurowania i oporządzenia. Na wystawie prezentowane są eksponaty z kolekcji Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i zbiorów prywatnych. Osoby, których losy związały z Pułkiem, przypomniane są przez szereg pamiątek i przedmiotów osobistych udostępnionych dzięki uprzejmości ułańskich rodzin. O współczesnych jednostkach: 1 Batalionie Czołgów 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej i późniejszym 15. Batalionie Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa z Wędrzyna, którym zostały przekazane tradycje 15. Pułku Ułanów Poznańskich, opowiadają m. in. filmy wideo i barwne fotografie. Wystawa została przygotowana we współpracy z Towarzystwem byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 

Kuratorami wystawy są:Jarosław Łuczaka, Alina Sokołowska i  Anna Szukalska-Kuś. Wystawa będzie prezentowana w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym do 6 października 2019.”

 

JObraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tabela i na zewnątrzObraz może zawierać: 1 osoba, stoi i na zewnątrzBrak dostępnego opisu zdjęcia.

w dniu 15. 06. (sobota)o g. 12.15, zostało zatytułowane: „Z albumu rodzinnego Ułanów Poznańskich”. Spotkanie na wystawie „Ułani Poznańscy 1919-2019” z udziałem rodzin dawnych żołnierzy Pułku, które podzielą się wspomnieniami i opowiedzą o oddziale widzianym oczami synów i wnuków. Zaprezentowane zostaną pamiątki, które nie znalazły się na wystawie.

Spotkanie prowadzić będzie pani  Anna Szukalska-Kuś, kurator wystawy.

w dniu   29.06., (sobota), godz. 12.15 „Pamiątki służby wojskowej płk. Alberta Traegera…” – z daru wnuczki, pani Małgorzaty Traeger – Rajczyk z Wejherowa.

Był jednym z tych oficerów, którzy mieli za sobą służbę w armii rosyjskiej i w 1 Korpusie Polskim gen. J. Dowbora-Muśnickiego. Służył w 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich (15 Pułku Ułanów Poznańskich) od stycznia 1919, potem podczas wojny polsko-bolszewickiej. Pełnił m.in. funkcję zastępcy dowódcy pułku. Opowieść będzie ilustrowana licznymi fotografiami i dokumentami.

Spotkanie prowadzić będzie pani  Alina Sokołowska, kurator wystawy.