Konferencja organizowana przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie oraz Urząd Miasta Lubonia poświęcona Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie.

 

Zaproszenie

Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

przysłał kustosz Pan Mariusz Niestrawski

Szanowni Państwo!

W dniu 20 listopada br. o godzinie 10:00 odbędzie się współorganizowana przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie oraz Urząd Miasta Lubonia konferencja poświęcona Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie. Pomyślałem, że przynajmniej część z Państwa mogłaby być zainteresowana jednym, czy też kilkoma referatami i z tego względu pozwoliłem sobie przesłać Państwu cyfrową wersję zaproszenia. Jeśli za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wyrażą Państwo chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu, wówczas dzień przed konferencją prześlę Państwu odpowiedni link (będzie go można też znaleźć na stronie Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, na stronie Urzędu Miasta Lubonia oraz jako wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook).
Jeśli żaden z referatów nie wzbudza Państwa zainteresowania, wówczas proszę o wybaczenie i sugeruję traktować tę wiadomość jako niebyłą.
Jednocześnie pragnę poinformować, że jeszcze w tym tygodniu z drukarni powinna wyjść publikacja konferencyjna – ponad 400 stron tekstów referatów, materiałów źródłowych, fotografii i rycin. Jak tylko książka się u nas znajdzie, od razu podejmiemy działania, by trafiła do sprzedaży w muzealnej e-księgarni.
Z wyrazami szacunku
dr Mariusz Niestrawski
kustosz dyplomowany
MNR w Szreniawie
Dział Historii Wsi

PROGRAM

Referat wprowadzający

– dr hab., prof. WSZiB Olaf Bergmann (WMN/WSZiB, Poznań) – Rolnicy i rolnictwo w wielkopolskiej pracy organicznej XIX wieku

I. Rozważania o miejscu – moderator: prof. WSZiB, dr hab. Olaf Bergmann

»» prof. zw. dr hab. Janusz Karwat (UAM, Poznań) – Związki Augusta Cieszkowskiego z Żabikowem

»» mgr Włodzimierz Buczyński (redakcja „Wierzeniczenia”, Swarzędz) – Szkoła Rolnicza imienia Haliny miała powstać w Wierzenicy

»» Piotr Ruszkowski – Działania Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” im. Augusta hr. Cieszkowskiego w kierunku ochrony

spuścizny po Szkole Rolniczej im. Haliny

II. Szkoła a wielkopolscy organicznicy – moderator: prof. zw. dr hab. Janusz Karwat

»» dr hab., prof. UJD Wiesława Sajdek (UJD, Częstochowa) – Gałęzie tego samego drzewa. Filozofia Augusta Cieszkowskiego i jego program

modernizacji rolnictwa

»» mgr Monika Nagowska (ZSCKR, Siennica Różana) – Filozof twardo stąpający po ziemi. Początki rolniczej aktywności Augusta Cieszkowskiego w

powiecie krasnostawskim

»» mgr Ewa Jarosława Buczyńska (redakcja „Wierzeniczenia”, Swarzędz) – Działania Augusta Cieszkowskiego na rzecz rolnictwa i edukacji rolniczej w

oczach jemu współczesnych

»» mgr Hanna Ignatowicz (MNR, Szreniawa) – Parodia szkoły rolniczej czy pożyteczna instytucja dla klas średnich? Spór Henryka Szumana i Hipolita

Cegielskiego o status Szkoły Rolniczej w Żabikowie

III. Wkład Szkoły Rolniczej im. Haliny w rozwój polskiej nauki – moderatorzy: dr Mariusz Niestrawski i prof. zw. dr hab. Janusz Karwat

»» mgr Michał Senger (MNR, Szreniawa) – Działalność naukowa Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie

»» dr Dorota Molińska – „Pomnik“ żabikowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny. Wielki sukces wystawy o uprawie pszenicy zaprezentowanej w

Warszawie w 1874 r.

»» dr inż. Anna Grześkowiak-Przywecka (MNR, Szreniawa) – Małymi krokami do postępu. O wkładzie Szczęsnego Kudelki i Józefa Dembego w rozwój

przetwórstwa buraków cukrowych

»» dr Stanisław Gładysiak (UPrz, Poznań) – Dydaktyka w Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie

»» dr Mariusz Niestrawski (MNR, Szreniawa) – Wybitni uczniowie Szkoły Rolniczej im. Haliny

»» mgr Anna Barłóg-Mitmańska (MNR, Szreniawa) – „Zadaniem nauki jest złączyć w jeden układ summę wszelkiego doświadczenia, jakie tylko

gdziekolwiek poczyniono” – analiza prac napisanych przez absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie

Organizatorzy: Patronat: