Dożynki Jasnogórskie

fot. Rafał Slaski

Danuta Prus-Głowacka

ZIEMIANIE NA DOŻYNKACH JASNOGÓRSKICH

1-2 września 2018 r. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego uczestniczyli w Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie, szczególnie uroczystych, w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystość z udziałem p. Andrzeja Dudy, prezydenta RP odbyła się pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Wacława Depo ordynariusza częstochowskiego, o. Mariana Waligóry generała zakonu paulinów i przeora Jasnej Góry, bp Edwarda Białogłowskiego przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Rolnictwa i  sekretarza ks. prof. Stanisława Sojki, jak również Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa, wiceministrów i parlamentarzystów.

 

W Dożynkach Jasnogórskich z ramienia PTZ wzięli udział pp. Danuta Prus-Głowacka (członek Zarządu Głównego PTZ i Zarządu Oddziału w Poznaniu) merytorycznie i organizacyjnie przygotowująca obecność przedstawicieli PTZ na Jasnej Górze, Jan Ślusarczyk (prezes Oddziału w Białymstoku), Rafał Slaski (prezes Oddziału w Krakowie) oraz Piotr Korwin Kochanowski (prezes Oddziału w Łodzi), który od lat wspiera też dobre relacje PTZ ze Związkiem Rolniczym „Solidarności”.

 

1 września delegacja ziemian uczestniczyła w uroczystej, wieczornej mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej. Po mszy św. i po rozmowie z bp. Edwardem Białogłowskim, przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Rolnictwa, wzięła udział w Apelu Jasnogórskim, zaproszona do Kaplicy Cudownego Obrazu.

Udział PTZ w pontyfikalnej mszy św. 2 września, połączony był z ze złożeniem intencji modlitewnych przez potomków ziemian (patrz załącznik intencje)  i przekazaniem daru ołtarza, w postaci pasa kontuszowego, jako wyrazu kontynuacji i odnawiania przez spadkobierców ziemian  dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.

Po mszy św. w refektarzu klasztoru, delegacja PTZ rozmawiała z ministrem Krzysztofem Ardanowskim i także  z p. Szymonem Giżyńskim, wiceministrem rolnictwa, którzy wyrazili gotowość spotkania się z przedstawicielami PTZ.

Potomkowie Ziemiaństwa Rzeczypospolitej
Tych, którzy żywili, bronili  i stali na straży chrześcijańskich wartości Rzeczypospolitej, niezłomnych obrońców niepodległości, twórców gospodarki rolnej składamy u Stóp Matki Bożej nasze prośby  i intencje modlitewne.                     Czerpiąc  z dziedzictwa  i tradycji  Przodków  w darze przekazujemy  symbol Stroju  Narodowego Rzeczypospolitej  jakim  był przez wieki pas kontuszowy
Zobowiązani od pokoleń do służby Rzeczypospolitej                            Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim                                                                                przez wstawiennictwo
Matki Bożej Królowej Polski                                           
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski
powierzamy troskę o kształt Polski opartej na lokalnych społecznościach, pokoleniowej własności i tradycji, z nadzieją na odrodzenie suwerenności i bezpieczeństwa jaką rolnictwo i Wieś dawała Rzeczypospolitej            Prosząc Boga o Łaskę czuwania nad Polską                                         w budowaniu tożsamości kolejnych pokoleń pozostajemy wierni w służbie Niepodległej  wypełniając  odziedziczone po naszych Ojcach wezwanie                       Bóg Honor i Ojczyzna
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie                                               Dożynki Jasnogórskie 2. września 2018 r.