Amelia Dunin

Wspomnienie p. Barbary Kanigowskiej o zmarłej w Krakowie Amielii Dunin

W uzupełnieniu szerokich informacji na temat Amelii z Dąmbskich – Dunin pragnę dodać:

  Wujem Amelii (bratem jej matki) był ksiądz dr Aleksander Żychliński – Sługa Boży Kościoła Katolickiego. Ksiądz dr A. Żychliński pochowany jest w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha.

  Podczas okupacji niemieckiej wysiedlona z Poznania Natalia Tułasiewicz  (beatyfikowana w dniu 13.06.1999 r.) przez krótki czas przebywała w Kalinie Wielkiej i uczyła Amelię i jej siostrę Oleńkę.

  Współpracowała z bł. Hanną Chrzanowską w opiece nad chorymi.

  Amelia – Lilijka nazywana w najbliższej rodzinie jej ojca, ostatni raz była w Poznaniu we wrześniu 2018 r. W tym czasie zwiedziła Dobiegniew, gdzie więziony był w oflagu przez Niemców jej mąż Józef Stanisław Dunin.

Zwiedziła też Muzeum w Międzyrzeczu, dokąd pojechała sama koleją.

  Amelia w 2018 r. wydała wspomnienia swojego męża Józefa Stanisława Dunina  „Migawki z mojego życia”.

  Działalność gospodarczą zawiesiła 01.08.2020 r. z nadzieją na szybki koniec pandemii.

Msza św. o spokój duszy śp. Amelii Dunin zostanie odprawiona w niedzielę 6 czerwca br. o godz. 18.00 w kościele p.  w. Narodzenia Pańskiego – Osiedle Stefana Batorego 113 w Poznaniu.

Barbara Kanigowska