15. lecie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

Tekst: Wanda Niegolewska

zdjęcia autorstwa pani Farity Leśniewskiej z portalu www: zpleszewa.pl

Jeden z elementów iluminacji wokól palacu w  Dobrzycy. Postaci rozświetliły się na ścieżkach parku o zmroku.

 

Dyrektor  Muzeum Ziemianstwa w Dobrzycy  Wiesław Kaczmarek witający gości

 Wszyscy dyrektorzy Muzeum Zieminstwa w Dobrzycy. Od lewej: Wojciech Dąbrowski, Jan Bartczak, Michał Karalus i Wiesław Kaczmarek.
poniżej: obok mnie, starosta pleszewski Maciej Wasielewski
 

 W dniu 14. lutego 2020 roku minęło 15  lat od dnia, kiedy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy udostępnione zostało zwiedzającym. Z tej okazji  zorganizowane zostało spotkanie w dawnej oranżerii, położonej w 10. hektarowym dobrzyckim parku. Oranżeria, piękne wnętrze dziś zaaranżowane na miejsce spotkań, koncertów i konferencji.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 14:00. Po powitaniach gości przez gospodarzy i przekazaniu adresu od Marszałka jako przedstawiciela organizatora placówki, którym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wypowiedzi Przewodniczącego Rady Muzealnej,  pokazany został dorobek działalności placówki. Pracownicy merytoryczni przedstawili i  skomentowali ciekawą  prezentację dotyczącą przedsięwzięć obejmujących 15 lat. Informację tą uzupełniły wypowiedzi gości. Wśród tych, którzy zabrali głos byli poprzedni dyrektorzy, którzy barwnie  przybliżyli nam zarówno najwcześniejsze dzieje obiektu, jeszcze z lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku jak i  późniejsze kłopoty z jego restaurowaniem.  Gratulacje i miłe adresy przedstawili również   przedstawiciele innych urzędów z lokalnych samorządów, organizacji społecznych, radni i mieszkańcy Dobrzycy, muzealnicy i wielu przyjaciół placówki i pana dyrektora Wiesława Kaczmarka.

Nasze środowisko reprezentowaliśmy licznym gronem osób. Osobiście uczestnicząc w  jubileuszu pełniłam podwójną rolę- jako prezes Wielkopolskiego Oddziału i jako Przewodnicząca Rady Naczelnej PTZ. Przeczytałam list i przekazałam książkę autorstwa pana prezesa PTZ Marcina Schirmera oraz drugi list, w którym gratulowałam sukcesów panu dyrektorowi w reprezentując nasz Oddział Wielkopolski. Wręczyłam również panu dyrektorowi, tym razem jako mój osobisty dar dla placówki  – czterotomowe

„Dzienniki bł. Edmunda Bojanowskiego”  (ziemianina, patrona Wielkopolskiego Oddziału. PTZ). To unikatowe, niskonakładowe wydawnictwo zawiera szczegółowy zapis ponad 20. lat działalności bł. Edmunda Bojanowskiego.  Dzienne notatki, z lat 1853- 1877, zawarte w dzienniku są świadectwem  wyjątkowego Jego umiłowania ludzi i zaangażowania w sprawy społeczne. Zapiski stanowią również źródło wiedzy na temat dziewiętnastowiecznego życia codziennego środowiska ziemiańskiego.

Moje życzenia uzupełnili pozostali członkowie z naszego oddziału, którzy byli na uroczystości.  Jerzy Mańkowski przypomniał o  współpracy z okresu powstawania muzeum ziemiaństwa, kiedy był prezesem PTZ. W podobnym duchu powiedziała parę słów Danuta Prus Głowacka. Natomiast Maciej Rydel, na ręce pana dyrektora, przekazał  placówce piękną akwarelę swojego autorstwa. Danuta Prus Głowacka wręczyła dyrektorowi wspaniały bukiet czerwonych róż. Z naszego oddziału w spotkaniu uczestniczyli  również – pani Urszula Nagody Zielińska i Mikołaj Pietraszak Dmowski.  Pani Urszula organizowała w 2019 r. w jednej z sal pałacu,  ekspozycję pokazującą współczesne prace pochodzących  ze środowiska ziemiańskiego artystów – mistrza i ucznia – czyli prace profesora Andrzeja Strumiłły i swoje. Była to wystawa towarzysząca dużej ekspozycji „Twórczość artystyczna ziemian”.

Wieczorem dobrzycki park rozbłysnął światłami, specjalnie przygotowanej na rozpoczęcie roku jubileuszowego iluminacji, zbudowanej z ponad czterometrowych, świetlistych postaci, w strojach z minionych epok. Ta imponująca dekoracja świetlna spotęgowała  magiczność przestrzeni wokół pałacu. Oczywiście iluminacja ta byłaby bardziej czarodziejską w otoczeniu skrzącego się śniegu. Niestety brak tego elementu w połowie zimy, do  niedawna niemożliwy w naszym kraju, dziś staje się zwyczajnością.

W załączeniu przekazuję oba listy odczytane w imieniu wszystkich członków PTZ. Zdjęcia, którymi uzupełnię tekst  na naszej stronie internetowej  www:ziemianie.poznan.pl, będę miała za kilka dni.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy jest dla naszego stowarzyszenia ważną placówką. Staramy się na bieżąco uczestniczyć w realizacji programu. Mamy swojego przedstawiciela  w Radzie Muzealnej. Jednak wydaje mi się, że jest to kolejny obszar działalności PTZ, który wymaga  poszerzenia. Muzeum ma zabezpieczone możliwości  organizacyjne do rejestrowania wspomnień przedstawicieli naszego środowiska, co jak do tej pory nie  jest dostatecznie realizowane. Mimo, że  w Muzeum odbyło się kilka wystaw z naszym merytorycznym zaangażowaniem, odbywają się co roku konferencje, które są jednocześnie okazją integracji naszego środowiska, mimo to dotychczas nie wykorzystaliśmy możliwości tej współpracy w sposób dostateczny.  W związku z powyższym jestem przekonana, że  kolejne lata, może do kolejnego jubileuszu placówki, powinny być czasem, w którym współpraca PTZ z Muzeum Ziemiaństwa poszerzy się o przedsięwzięcia,  którego PTZ będzie inicjatorem.

Wanda Niegolewska