100 LAT TEMU

Józef Piłsudski  28.  listopada 1918, podpisał dekret rządowy – o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, w którym Art 1. mówił, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”, który ukończył 21 lat.  a Artykuł 7. zapewniał bierne prawo wyborcze wszystkim „obywatelom i obywatelkom”. Określenie „bez różnicy płci” i zaznaczenie, że prawo wyborcze dotyczy  – nie tylko obywateli, ale i obywatelek  – nie pozostawiało wątpliwości, co do intencji ówczesnego rządu, na temat społecznych zasad powstającego państwa. W niepodległej Polsce kobiety miały korzystać z tych samych praw politycznych co mężczyźni. Była to decyzja wówczas bardzo postępowa  – zarówno w perspektywie polskiej jak i  światowej. Dziś mija 100 lat od tego wydarzenia.