Drogi i przeszkody przywracania ziemiaństwu praw człowieka w Polsce po 1989 r.

Janusz Gołaski

W Polsce naruszenie podstawowych praw człowieka nastąpiło w dwu przypadkach:
– na początku II Wojny Światowej w wyniku okupacji Kraju przez hitlerowskie Niemcy i komunistyczny Związek Socjalistycznych Republik Rad (ZSRR),
– pod koniec II Wojny Światowej i po jej zakończeniu na skutek pozostawienia Polski przez zwycięskie mocarstwa w radzieckiej strefie wpływów pod dyktaturą Stalina i komunistycznej partii.
Czytaj dalej Drogi i przeszkody przywracania ziemiaństwu praw człowieka w Polsce po 1989 r.

List otwarty w sprawie rewindykacji krzywd reformy rolnej

Jerzy Rydzewski

Jam jest jednym z tych, co byli „solą ziemi” polskiej, wnukiem ziemianina Teofila Rydzewskiego, aresztowanego w roku 1939 w wieku 75 lat przez NKWD, skazanego na 8 lat ciężkich robot w sowieckim łagrze i tam zmarłego w roku 1941, synem ziemianina Jana Rydzewskiego – w PRL obywatela najgorszej kategorii i „wroga społecznego” z racji pochodzenia z klasy ziemiańskiej

LIST OTWARTY
do Pana Prezydenta i do Pani Premier Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie rewindykacji krzywd reformy rolnej z roku 1944
(uzupełnione powtórzenie z roku 2007)

Czytaj dalej List otwarty w sprawie rewindykacji krzywd reformy rolnej