List otwarty w sprawie rewindykacji krzywd reformy rolnej

Jerzy Rydzewski

Jam jest jednym z tych, co byli „solą ziemi” polskiej, wnukiem ziemianina Teofila Rydzewskiego, aresztowanego w roku 1939 w wieku 75 lat przez NKWD, skazanego na 8 lat ciężkich robot w sowieckim łagrze i tam zmarłego w roku 1941, synem ziemianina Jana Rydzewskiego – w PRL obywatela najgorszej kategorii i „wroga społecznego” z racji pochodzenia z klasy ziemiańskiej

LIST OTWARTY
do Pana Prezydenta i do Pani Premier Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie rewindykacji krzywd reformy rolnej z roku 1944
(uzupełnione powtórzenie z roku 2007)

Czytaj dalej List otwarty w sprawie rewindykacji krzywd reformy rolnej