Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Brodnicy Śremskiej

Danuta Prus Głowacka 

„Historia Prawdziwego Zrywu Powstańczego Mieszkańców Gminy Brodnica”  6 stycznia 2019 r.

Uroczystość w Brodnicy, w atmosferze podniosłej więzi patriotycznej zgromadziła, mimo złej pogody,  bardzo wielu uczestników: mieszkańców gminy, lokalne władze i stowarzyszenia,  zaproszone rodziny powstańców wielkopolskich, młodzież szkolną, a także grupy rekonstrukcyjne Wojska i Straży Pożarniczej z okresu Powstania Wielkopolskiego. Czytaj dalej Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Brodnicy Śremskiej

List otwarty w sprawie rewindykacji krzywd reformy rolnej

Jerzy Rydzewski

Jam jest jednym z tych, co byli „solą ziemi” polskiej, wnukiem ziemianina Teofila Rydzewskiego, aresztowanego w roku 1939 w wieku 75 lat przez NKWD, skazanego na 8 lat ciężkich robot w sowieckim łagrze i tam zmarłego w roku 1941, synem ziemianina Jana Rydzewskiego – w PRL obywatela najgorszej kategorii i „wroga społecznego” z racji pochodzenia z klasy ziemiańskiej

LIST OTWARTY
do Pana Prezydenta i do Pani Premier Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie rewindykacji krzywd reformy rolnej z roku 1944
(uzupełnione powtórzenie z roku 2007)

Czytaj dalej List otwarty w sprawie rewindykacji krzywd reformy rolnej