Zasłużeni Wielkopolanie

Zawsze z wielką satysfakcją uczestniczę w uroczystościach wręczenia odznaczeń państwowych. Czas jest bardzo szczególny. Jest to „czas patriotów”. Możemy być dumni i zadowoleni, że przyszło nam żyć w tym czasie, bo rok 2018  – to same chwalebne rocznice dla Polski i dla Wielkopolski. Stulecie odzyskania niepodległości, stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 1050-lecie biskupstwa poznańskiego. Jestem rad, że mogę dzisiaj wręczyć odznaczenia osobom aktywnym na różnych polach życia publicznego i zawodowego” powiedział w swoim przemówieniu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmam,  podczas ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych Czytaj dalej Zasłużeni Wielkopolanie

Mikołaj Pietraszak Dmowski nominowany w konkursie Mistrza mowy polskiej

Mikołaj Pietraszak Dmowski,  znalazł się w zacnym gronie Nominowanych
w konkursie:  „Mistrz Mowy Polskiej”.
Jest to ogromny sukces, a  wszyscy wiemy, że absolutnie zasłużony.
Mamy szczęście słyszeć na naszych spotkaniach, jakim pięknym językiem jest nasz ojczysty, kiedy Mikołaj zabiera głos. Mikołaj  w ten sposób daje wyraz szacunku i dbałości dla tego co nasze wspólne.

Czytaj dalej Mikołaj Pietraszak Dmowski nominowany w konkursie Mistrza mowy polskiej

„O naszą Niepodległą!.. – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości, konkurs dla młodzieży

 

8 czerwca br. zakończyła się piąta edycja konkursu:  „O naszą Niepodległą”. Konkursu historycznego przypominającego udział i znaczenie ziemian w różnych aspektach życia społecznego i politycznego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkól podstawowych ( VI-VII klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czytaj dalej „O naszą Niepodległą!.. – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości, konkurs dla młodzieży

Wizyta w Ludyni

E. Konopińska

Spotkanie w Ludyni, sobota 26 maja/27 maja 2018r.

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Domus Polonorum mała 3-osobowa grupa członków PTZ Wielkopolska wybrała się z Poznania na spotkanie do dworu w Ludyni. gdzie  dzięki uprzejmości Właścicieli: Państwa  Haliny i Stanisława Gieżyńskich miało odbyć się w dniach 26 – 27 maja 2018 roku dwudniowe  sympozjum poświęcone tradycjom ariańskim Kielecczyzny połączone z objazdem najciekawszych obiektów dworskich Powiatu Włoszczowskiego.                                                                                                                    Czytaj dalej Wizyta w Ludyni

II Wielkopolskie Forum Pamięci

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu,  w dniach 14 i 15 kwietnia zorganizowało II Wielkopolskie Forum Pamięci w przestrzeniach Bazaru Poznańskiego i Biblioteki Raczyńskich. Tegoroczne Forum poświęcone było  100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Współorganizatorem Forum z IPN była Biblioteka Raczyńskich, a partnerami: Teatr Muzyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Bazar Poznański. Koordynatorem Forum był pan Tomasz Cieślak, pracownik Oddziału IPN w Poznaniu. Czytaj dalej II Wielkopolskie Forum Pamięci

Drogi i przeszkody przywracania ziemiaństwu praw człowieka w Polsce po 1989 r.

Janusz Gołaski

W Polsce naruszenie podstawowych praw człowieka nastąpiło w dwu przypadkach:
– na początku II Wojny Światowej w wyniku okupacji Kraju przez hitlerowskie Niemcy i komunistyczny Związek Socjalistycznych Republik Rad (ZSRR),
– pod koniec II Wojny Światowej i po jej zakończeniu na skutek pozostawienia Polski przez zwycięskie mocarstwa w radzieckiej strefie wpływów pod dyktaturą Stalina i komunistycznej partii.
Czytaj dalej Drogi i przeszkody przywracania ziemiaństwu praw człowieka w Polsce po 1989 r.

Spotkanie z Teresą Krokowicz

 W dniu 12 lutego 2018 r. w Bibliotece Raczyńskich nasza członkini –Teresa z Szymańskich Krokowicz opowiedziała nam jak powstała książka  Jej autorstwa pt: „Co pozostało? O rodzinach Kaszniców, Durskich i Szymańskich”.Przy okazji w dyskusji zastanowiliśmy się  wspólnie jak ocalić od zniszczenia i zapomnienia opowieść, zdjęcia, dokumenty, listy i inne pamiątki pozostałe jako ślady życia i działalności naszych przodków, które mamy w domach. Wszystko to tworzy  naszą tradycję rodzinną, ale również w każdym z tych przedmiotów, w każdym zdjęciu czy słowie zapisanym w listach czy wspomnieniach jest zamknięta część historii Polski i polskie dziedzictwo kulturowe.  Czytaj dalej Spotkanie z Teresą Krokowicz

Spotkanie z Rafałem Smoczyńskim i Tomaszem Zaryckim

Spotkanie połączone z debatą, podczas której autorzy książki i paneliści będą próbowali zmierzyć się z zagadnieniem dotyczącym polskich elit oraz próbą odpowiedzi na postawione w książce pytanie: „czy ciągłość historyczna polskich elit – arystokracji i ziemiaństwa kształtuje dziś wspólną polską tożsamość i model obywatelstwa”

Spotkanie organizowane jest przez Bibliotekę Raczyńskich w ramach regularnych spotkań tematycznych, tym razem przy współpracy z naszym stowarzyszeniem.

Autorzy:

Rafał Smoczyński – socjolog, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. socjologię ekonomiczną, kontrolę społeczną, filozofię polityczną, teorię społeczną. Publikował m.in. w: Ethnic and Racial Studies, Czech Sociological Review, East European Politics and Societies, Studiach Socjologicznych. Ostatnio wydał książkę The Impact of the Entrepreneurs’ Catholic Religiosity upon Shadow Economy Activities in Poland after 1989: Approaching the Moral Community Perspective (2015).

Tomasz Zarycki – socjolog, geograf społeczny, profesor i dyrektor w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą socjologia polityki, kultury i wiedzy oraz geografia społeczno-polityczna i badania nad elitami krajów Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Rosji. Publikował m.in. w: Current Sociology, Geoforum, East European Politics and Societies, Europe–Asia Studies czy Theory and Society. W ostatnim okresie wydał m.in. książki: Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (Routledge, 2014) oraz (wspólnie z Tomaszem Warczokiem) Gra peryferyjna: polska politologia w globalnym polu nauk społecznych (2016).

Wanda Niegolewska