Ziemianie. A kto to?

Ziemianami nazywano właścicieli większych obszarów ziemi, dziedziczonych z reguły od wielu pokoleń. Początki tej własności sięgają czasów średniowiecza, w których panujący nadawał ziemię swoim poddanym w zamian za służbę rycerską lub publiczną. Nim ukształtowały się inne warstwy społeczne przez wiele wieków ziemiaństwo stanowiło ostoję naszej państwowości i kultury, a podczas zaborów pielęgnowało ideę walki o niepodległość i pracy organicznej.

W okresie międzywojennym ziemiaństwo, choć stosunkowo nieliczne w porównaniu z innymi warstwami społecznymi, dzięki swemu zakorzenieniu w historii było pewnego rodzaju symbolem polskiego trwania w tej historii. Było też symbolem wierności tradycyjnym wartościom stanowiącym o naszej tożsamości.

Nic więc dziwnego, że po rozbiorze Polski przez Hitlera i Stalina w roku 1939 zostało ono skazane na zagładę na kresach zachodnich i wschodnich, a po roku 1944 również i w pozostałej części kraju. Stanowiło bowiem przeszkodę w podporządkowaniu narodu wrogim mocarstwom i obcej ideologii.

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
Zarząd Oddziału
Patronka ziemiaństwa