Kontakt i Zarząd Oddziału

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, stowarzyszenie pożytku publicznego

Zarząd Główny:

  • ul. Poznańska 38, lok.2; 00-687 Warszawa
  • biuro@ziemianie.pl
  • http://www.ziemianie.org.pl
  • tel.(22) 622 08 42; 885 955 559
  • nr.konta 73 1240 6595 1111 0010 4341 3282
  • KRS 0000055617;REGON 006234526;NIP 5211161033

Wielkopolski Oddział PTZ

Kontakt:

  • 61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 8, nr. tel. prezesa: 604 788 281; adres mail: gorska.w.e@gmail.com;
  • Członkowie spotykają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w Bibliotece Raczyńskich o godzinie 17:00

W dniu 13 marca 2017 r. został wybrany na kolejną kadencję Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, który ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes:
Wiceprezes:
Wiceprezes:
Skarbnik:
Członkowie:
Wanda Niegolewska
Danuta Prus-Głowacka
Andrzej Pieńkowski
Andrzej Skarzyński
Andrzej Heydel
Maria Heydel
Elżbieta Krzysztoporska-Czarnecka
Krystyna Wysocka (wybrana 8 maja 2017 r.)

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący:
Członkowie:
Andrzej Waliszewski
Jan Gołaski
Jarosław Maszewski

 

ODDZIAŁY TERENOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO

ODZIAŁ PRRZES ADRES TELEFON KONTAKT
  • Białystok
  • Broniszów

Oddział Lubuski

Jan  Ślusarczyk

 

 

Cezary Lusiński

ul. Ukośna 20D/2
15-684 Białystok
85 651 03 88 (stacjonarny)
694 469 487 (komórkowy)
bjslusarczyk@op.pl
martyna@instal.bialystok.pl
zebrowska@instal.bialystok.pl 

cezary.lusinski@gmail.com

Gdańsk Roman Kraiński
ul. Na Wzgórzu 14
80-010 Straszyn
665 416 112 m.rydel@dwory-polskie.pl,
romankra@wp.pl
Kielce Marek Michniewski marekm278@wp.pl
Kraków Rafał Slaski ul. Pod Sikornikiem 35
30-216 Kraków
693 539 460 slaski@pro.onet.pl
Lublin dr Marek Łoś ul.Wyspiańskiego 4
20-454 Lublin
81 744 05 14
601 732 096
marekjlos@wp.pl
Katowice

 

Piotr Marquardt  

 

 

pmarquardt@o2.pl
Olsztyn Wojciech Wrzecionkowski ul.Poziomkowa 3
10-900 Olsztyn
89 524 21 65 w.wrzecionkowski@adwokatolsztyn.com.pl
kancelarie3@neostrada.pl
STRONA INTERNETOWA ODDZIAŁU:
http://ptzolsztyn.republika.pl
Poznań Wanda Niegolewska Psarskie 16; 62-045 Pniewy 604 788 281 http://www.ziemianie.poznan.pl
Toruń Andrzej Musiał Broniewo
89-110 Sadki, Powiat Nakielski
52 386 74 23
509 848 217
musialbroniewo@o2.pl
Warszawa Juliusz Karski ul. Generała Zajączka 9a m30
01-518 Warszawa
22 331 07 29
603 610 959
jul.karski@wp.plSTRONA INTERNETOWA ODDZIAŁU:
http://warszawa.ziemianie.org.pl
Wrocław Jolanta Maria
Świątkowska
ul. Kochanowskiego 15
59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
75 775-78-97 jms.surzynski@onet.pl
Londyn Piotr Młodzianowski +44 777 179 80 62 mlodzianowski@btinternet.com
Paryż AndrzejKleniewski 18, rue des Moines
75017 Paris
01 42 28 11 22;
06 85 20 11 52 (tel.);
01 42 28 80
andre.kleniewski@neuf.fr

Ziemianie. A kto to?
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
Patronka ziemiaństwa