Wrześniowe Spotkanie PTZ

 

W dniu 10. września odbyło się kolejne spotkanie członków Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, jak zwykle w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.  Obecnych było mało, chyba z powodu jeszcze trwającego lata i pięknej słonecznej pogody zachęcającej do wypoczynku w ostatnie dni lata poza Poznaniem.   Na spotkanie przyszło kilka zaproszonych osób, które zaproponowały współpracę z naszym Oddziałem.

Prezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Pan Paweł Kuczyński zaproponował współpracę przy organizacji konferencji poświęconej udziałowi Ziemian w drodze do Niepodległości, która ma odbyć się w listopadzie b.r., podczas Festiwalu Poezji. Nasi członkowie zostali zaproszeni nie tylko do udziału w imprezie, ale również do tworzenia jej scenariusza. Pan Prezes jako autor pięknych wierszy przeczytał fragment wiersza ze swojego nowego tomiku zatytułowanego ” Pora słowa „, wydanego przez wyd. Bonami. Tomik zawiera nie tylko piękne wiersze, ale równie piękne rysunki, w których autor, Pan Józef Petruk, potrafił kreską wydobyć nastrój zawarty w słowie. Oto jeden z wierszy jakże aktualny w roku obchodów odzyskania Niepodległości

Powstańcy Wielkopolscy

Nikt ich nie wzywał,
nikt ich nie wołał,
sami poszli unoszeni
pragnieniem wolności.
W zwierciadle czasu
najdłuższa wojna w historii Europy
nie śmiercią ani krwią
została naznaczona.
Pogodzili odwagę z rozsądkiem.
Z owoców pracy organicznej
skorzystali swoi.
Powstańcy walczyli, by nie ginąć,
a jedynie zwyciężyć
niemieckich zaborców.
Cenili dar jeden: Życie.
Dowiedli, że nie tylko poeci
chcą być Ikarami
i niebo polskie wzięli w posiadanie.
Synowie Krainy Polan,
jak niegdyś chrzest narodu,
niepodległość Ojczyzny pomnożyli.
Pozostaną źródłem wartości
potrzebnym każdemu
Płomień kocha pamięć.

Paweł Kuszczyński, Poznań 28 czerwca 2017

Pani redaktor Krystyna Różańska Gorgolewska, autorka audycji w Radiu Poznań pt.:”Historia jakiej nie znacie”, która jest nadawana w każdą środę od godziny 22.15, była kolejnym naszym gościem. Pani Redaktor zaprosiła nas do radia, abyśmy podzielili się opowieściami o losach swoich rodzin. Rozmowę z Panią Redaktor wspierał pan Karol Swobodny, członek naszego Oddziału, który był bohaterem takiej audycji w lipcu br. Pana Karola zaprosiła redakcja radia, żeby podzielił się ze słuchaczami na temat swojej inicjatywy, dotyczącej wycieczek szlakiem miejsc związanych z historycznymi postaciami Wielkopolan, których działalność stworzyła podstawy uzyskania przez Polskę Niepodległości. Trasa, którą opracował pan Karol, prowadzi po miejscach związanych z ks. Piotrem Wawrzyniakiem, hr. Dezyderym Chłapowskim, Maksymilianem Jackowskim, Hipolitem Cegielskim. Uczestnikami wycieczek są seniorzy, a organizatorami domy kultury w ramach oferty skierowanej do seniorów.

Natomiast pani Agnieszka Łuczak, od 1. maja br. pracuje w Bibliotece Raczyńskich jako kierowniczka Działu Zbiorów Specjalnych, a jednocześnie Pani Agnieszka reprezentuje Bibliotekę w kontaktach z nami.

Biblioteka Raczyńskich planuje realizację projektu zatytułowanego: „W drodze ku Niepodległości”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, realizowanego w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

Pani Agnieszka Łuczak przedstawiając nam założenia projektu zaprosiła nas wszystkich do udziału w przygotowywanych imprezach i o pomoc przy zbieraniu eksponatów na wystawę.

PROGRAM

W ramach projektu zaplanowane są w cztery kolejne soboty, począwszy od 15 września, spacery edukacyjne po Poznaniu, które poprowadzi przewodniczka – pani Karolina Dąbrowska – Wiśniewska, spacery mają rozpoczynać się o godzinie 15:00 i trwać ok. 90 min.

  • 15 września: Po XIX wiecznym Poznaniu z bohaterami serialu” Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”.
  • 22 września: Marcinkowski, Matecki i inni poznańscy edycy XIX wieku. Inteligencja na rzecz pracy organicznej.
  • 6 października: Zbiorowym wysiłkiem zbudowane, czyli o polskich dziełach składkowych.
  • 20 października: Szlakiem miejsc związanych z działalnością wybitnych poznanianek żyjących w XIX wieku.

Poza tym planowane są wykłady:

  • Wtorek, 25 września. godz. 18:00 Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusiak, Polski problem. Poznańczycy pod pruskim zaborem 1815-1918.
  • Czwartek, 11 października, godz.18:00 Prof. dr hab. Janusz Karwat, Organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w końcu XIX w i na początku XX wieku
  • Poniedziałek, 12 listopada, godz. 18:00 dr hab. Artur Jazdon, Ludzie książki w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Wystawa: „w drodze ku niepodległości”. Społeczeństwo polskie w Wielkopolsce pod zaborem pruskim w latach 1815- 1918. Wystawa ma przypomnieć postaci wybitnych działaczy patriotycznych i dzieje organizacji społecznych działających w Wielkopolsce w XIX i pocz. XX w. Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginalne pamiątki znajdujące się w zasobie Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich i ze zbiorów prywatnych. Otwarcie wystawy 12. listopada, godz. 18:00 w Galerii Anastazego Biblioteki Raczyńskich.

Myślę, że wszystkie przedstawione, na wczorajszym zebraniu, propozycje są dla nas bardzo interesujące, że w tych obszarach, gdzie możemy – to aktywnie się włączymy.

Na tym zebranie zakończono i ustalono, że 8 października br. spotykamy się jeszcze w Bibliotece Raczyńskich, o godzinie 17:00. W programie zebrania będą sprawy bieżące PTZ – relacja z Rady Naczelnej, która odbędzie się 5. października w Warszawie.

Wanda Niegolewska

prezes WO PTZ