Zmarł Pan Józef Grajek, twórca Muzeum Generała Dowbor Muśnickiego

2. września 2021 roku zmarł

Józef Grajek

ś.p. Józef Grajek był radnym i Przewodniczącym Rady Gminy Tarnowo Podgórne I i II kadencji 1990 – 1998. Za jego kadencji i z jego inicjatywy wybudowano  szkołę podstawową w Lusowie. Pasjonował się historią lokalną i dlatego założył Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego, które utworzyło początkowo izbę pamięci poświęconą dowódcy Powstania Wielkopolskiego, z czasem ta nie wielka ekspozycja przekształciła się w muzeum poświęcone Generałowi. Powstał również pomnik poświecony tej wspaniałej postaci. Jozef Grajek za zasługi dla społeczeństwa.Nagrodzony był medalami „Zasłużony Kulturze Gloria „Artis”, „Pro Patria”

oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Wyróżniony tytułami „Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne”zgodnie z Uchwałą Nr L/438/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne, z dnia 26 maja 2001 r, „Tarnowski Lew” (2009) i „Aktywny Lokalnie” (2016).

Święta Matka Maria Czacka i Święty kardynał Stefan Wyszyński

Nie udało się nam, jako Polskie Towarzystwo Ziemiańskie uczestniczyć czynnie w uroczystościach beatyfikacyjnych w Świątyni Opatrzności, w dniu 12. września 2021.

Uroczystości zorganizowano w bardzo bogatej oprawie i przepychu. Część z nas oglądała transmisję w środkach masowego przekazu.

Natomiast PTZ, w duchu głoszonej przez świętych Matki Marii Czackiej i Stefana Wyszyńskiego, symbolicznie odda hołd Świętym , składając skromny bukiet kwiatów i zapalając znicz w Laskach, w dniu Zjazdu Delegatów PTZ, który odbędzie się 6. listopada  2021 w Warszawie. Oczywiście każdy z członków PTZ może być uczestnikiem tej pielgrzymki.

*****

Atmosfera Lasek, jaką pamietam z lat 60, 70 minionego wieku, dzięki promieniującej  od zawsze świętością Matki Czackiej i dobrej energii jaką roztaczali jej najbliżsi współpracownicy, była wyjątkowa.

W latach 59 i 60. jako członek grupy dzieci i później młodzieży „kikowskiej”, jeździłam do Lasek,  aby pełnić warty honorowe na cmentarzu, podczas pogrzebów. Uczestniczyłam w rekolekcjach  organizowanych dla Kikowskiej Sekcji Rodzin.  Tam jako wolontariusz pracowałam na rzecz Zakładu, tam otrzymałam korporacyjny krzyż „kikowski”, który zawsze mam przy sobie.

  Laski, poza swoją pracą na rzecz ociemniałych, miały ogromny udział w kształtowaniu duchowości i politycznej świadomości inteligencji mieszkającej wówczas w Warszawie. Było to miejsce, w którym spotykali się wybitni intelektualiści, by prowadzić rozmowy i dyskusje, które z czasem przerodziły się w konkretne działania integrujące inteligencję warszawską na rzecz rodzącego się oporu do  komunizmu.

Laski przyciągały takie postacie jak Zbigniew Herbert, Stanislaw Zawieyski, Antoni Słonimski, Zygmunt Kubiak. Tu na rekolekcje przyjeżdżał Tadeusz Mazowiecki i ogromna grupa ziemian, których losy sprowadziły do powojennej Warszawy.  Tutaj pisał, tak ważną dla tego pokolenia książkę pt: „Kościół, lewica, dialog” – Adam Michnik.

Mój ojciec i grupa przyjaciół moich rodziców doceniając znaczenia Lasek, czuła się odpowiedzialna za ich utrzymanie i w tych trudnych czasach, wysyłali  pieniądze na działalność Zakładu.

Laski to miejsce prawdziwego katolicyzmu – ekumenicznego, pełnego tolerancji, skromności i wzajemnego szacunku. Świętość Matki Czackiej, która to miejsce stworzyła   promieniowała w Laskach za Jej życia i promieniuje do teraz – przenikając  do serca i umysłu każdego, kto  tam  zwita.

Zaproszenie

Przekazuję zaproszenie na uroczystość  nadania imienia szkole podstawowej w  Kamieniu koło Kalisza. 
 Poniżej informacja o Mieczysławie Jałowieckim. 
Mieczysław Pieriejasławski- Jałowiecki urodził się w 1876 r w majątku Syłgudyszki na Auksztocie, zm. W 1962 roku na emigracji, w Wielkiej Brytanii.Był ziemianinem, wykształconym rolnikiem i dyplomatą. Pełnił funkcję delegata Rzadu Polskiego w Gdańsku w latach 1919-1920. Był  dziedzicem rodzinnego majątku w Syłgudyszkach, ale i majątku w Wielkopolsce w Kamieniu/ Kalisza. W czasie drugiej wojny światowej…., potem działał społecznie na emigracji. Spisał swoje wspomnienia dotyczące pracy w dyplomacji w kresie międzywojennym, które zostały wydane w formie książkowej pt: Na skraju Imperium i i inne wspomnienia”. Wydał również wiele prac naukowych  z zakresu agronomii i gospodarki rolnej. Był poliglotą,  znał w mowie i piśmie 7 języków. Dzięki staraniom Mieczysława Jałowieckiego  działka na Westerplatte została wykupiona w 1926 roku i stała się enklawą Rzeczypospolitej Polskiej wewnątrz terytorium Wolnego Miasta Gdańska.
Wanda Niegolewska 

 

Zaproszenie na konferencję naukową

Zaproszenie do udziału w kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
Program VI Dobrzyckiej Konferencji Naukowej: 
Dzień pierwszy – 8.09.2021: 
Część I: „Życie codziennie czy życie niecodzienne? Wokół problemów badawczych ziemiańskiej codzienności w XIX i na pocz. XX w.” 
10.00 Rozpoczęcie konferencji 
• Wiesław Kaczmarek (Dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy) – Przywitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji
10.20 – 10.50 Referat wstępny prof. dr hab. Witolda Molika (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
10.50 – 12.10 Panel dyskusyjny z wystąpieniami: 
 • • prof. dr. hab. Wiesława Cabana (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • • prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina (Instytut Historii PAN)
 • • prof. dr. hab. Romana Jurkowskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • • prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • • prof. dr. hab. Jarosława Kity (Uniwersytet Łódzki)
 • • prof. dr. hab. Dariusza Nawrota (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
12.10 – 13.30 Dyskusja i podsumowanie 
13.30 – 14.30 Obiad 
Część II „Dwór wobec wojny” 
14.30– 16.20 Blok I: Referaty przekrojowe: 
 • • Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Dwór litewski w epoce wojny 1812 r. Konfrontacja źródeł z obrazem pióra Adama Mickiewicza”
 • • Prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Dwór ziemiański w Królestwie Polskim wobec powstania styczniowego”
 • • Prof. dr hab. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Wielka Wojna z perspektywy kresowego dworu ziemiańskiego”
 • • Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) „Życie codzienne i funkcje dworu ziemiańskiego w latach 1939-1945”
 • • Dr Agnieszka Łuczak (Biblioteka Raczyńskich) „Wielkopolskie ziemiaństwo podczas II wojny światowej”
16.20 – 17.00 Dyskusja 
17.00 – 18.00 Zwiedzanie wystawy, pałacu i parku 
18.00 Spotkanie przy grillu 
Dzień drugi – 9.09.2021: 
Część II „Dwór wobec wojny” – ciąg dalszy 
10.00 Rozpoczęcie konferencji 
10.20 – 11.40 Blok II: Studia szczegółowe: 
 • • Adam Paczuski (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Toruniu) „Pospolite ruszenie szlachty w 1806 r. na przykładzie województwa inowrocławskiego”
 • • Prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki) „Wielka Wojna w refleksji Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna”
 • • Prof. dr hab. Tadeusz Epsztein (Instytut Historii PAN) – temat w uzgadnianiu
 • • Agnieszka Salamon-Radecka (Muzeum Narodowe w Poznaniu) „Artystyczny epizod z czasów I wojny światowej – wokół obrazów Jerzego Hulewicza”
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę 
12.00 – 12.40 Blok III: Losy rodzin ziemiańskich w dobie wojennych kataklizmów: 
 • • Piotr A. Czyż (Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach) „Zamoyscy i Komierowscy – ofiary dwóch wojen”
 • • Kazimierz Balcer (Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy) „Wojenne losy właścicieli Dobrzycy”
12.40 – 13.30 Dyskusja i zakończenie konferencji 
13.30 – 14.00 Obiad
KARTA ZGŁOSZENIA
W celach organizacyjnych prosimy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konferencji
o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 2 września br.
na adres mailowy: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl .
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł, stopień naukowy/ stanowisko: ………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres instytucji: ……………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel.: ……………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………………………
Zgłaszam uczestnictwo (proszę zaznaczyć wybrane opcje) – udział w konferencji jest bezpłatny:
 będę w obu dniach konferencji
 będę tylko na konferencji w środę 8 września Życie codzienne w dworach ziemiańskich /
Dwór wobec wojny
 wezmę udział w spotkaniu przy grillu w środę 8 września
 będę tylko na konferencji w czwartek 9 września – Dwór wobec wojny
 potrzebuję transportu z dworca/na dworzec PKP Jarocin
 nie potrzebuję transportu
Inne uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Proponowana baza noclegowa w Jarocinie (13 km od Dobrzycy):
Hotel Słoneczna *** (62) 505 20 60 www.restauracjasloneczna.com.pl
504 157 120
Hotel Jarota *** (62) 747 31 04 www.hoteljarota.com.pl
Hotel Kasyno 794 697 661
Słuchacze konferencji samodzielnie dokonują rezerwacji miejsc noclegowych. Istnieje możliwość bezpłatnego transportu do
Dobrzycy słuchaczy z hotelu w Jarocinie, z dworca PKP w Jarocinie/w Pleszewie po wcześniejszym zgłoszeniu prośby.
Zgłaszając udział w konferencji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rejestracji i przebiegu konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Administratorem w/w danych osobowych jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy przy ul. Pleszewskiej 5a w Dobrzycy. Dane przetwarzane są w zakresie organizacji i przebiegu
konferencji naukowej w Dobrzycy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres email, służących organizacji i mojego udziału w tej konferencji.
……………………………………………………………………….
Podpis osoby zgłaszającej udział w konferencji 

Czytaj dalej Zaproszenie na konferencję naukową

Święto Pułkowe

 

W dniu święta 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich obchodzonego 26. lipca i poprzedzającej tą datę
85. rocznicy śmierci gen. Gustawa Orlicz-Dreszera (16.07.1936)) przekazuję pozdrowienia z kawaleryjskiego
Grudziądza dla wszystkich, którym bliska jest pamięć o białych ułanach.
por. mgr inz. Marek HOLAK

Podsumowanie konkursu edukacyjnego poświeconego dziejom ziemiaństwa przygotowanego przez IPN i Krakowski Oddział PTZ

Link do podsumowania tekstowego i filmowego  tegorocznego konkursu – do rozesłania i wykorzystania na stronie PT przysłał prezes Oddziału Krakowskiego Rafał Slaski

Czerwiec’ 1956

Najnowsze wydarzenia i inicjatywy organizowane przez poznański oddział IPN w związku z rocznicą Czerwca ’56:

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145883,Prezentacja-wystawy-Poznanski-Czerwiec-1956-Oblicza-buntu-i-jego-pamiec-Poznan-2.html

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/144515,Biuletyn-IPN-nr-62021-Poznanski-Czerwiec-56.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145981,Briefing-prasowy-poswiecony-obcojezycznym-publikacjom-IPN-w-65-rocznice-Czerwca-.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/146087,Plakaty-na-65-rocznice-Czerwca-03956.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145703,Mobilna-gra-miejska-w-aplikacji-Action-Track-Poznanski-Czerwiec-1956-65-lat-pozn.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145163,Czerwcowe-miejsca-i-obrazy-65-lat-pozniej.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/138955,Zapomniane-Historie-opowiedziane-na-nowo-Wyklety-Czerwiec.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145726,Odbior-grobu-Hieronima-Zielonackiego-uczestnika-Poznanskiego-Czerwca-1956.html

Pozostałe materiały:

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145088,65-rocznica-Poznanskiego-Czerwca-1956.html

Propozycje zmian legislacyjnych w K.p.a, które zamykają wszelkie roszczenia, co do tego co zagrabili komuniści

Opinia Mec. Macieja Obrębskiego

Niestety w miniony czwartek wieczorem Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, po uprzednim odrzuceniu przez podkomisję sejmową wszystkich zgłoszonych poprawek. Tym samym w bardzo dużym uproszczeniu ustawa przewiduje:

 • zakaz stwierdzania nieważności decyzji wydanych więcej niż 10 lat temu,
 • zakaz stwierdzania wydania decyzji z naruszeniem prawa, które zostały wydane więcej niż 30 lat temu, co uniemożliwia uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania nawet w przypadku rażącego naruszenia prawa (tego obowiązującego w okresie PRL) przez komunistyczne władze,
 • umorzenie postępowań będących w toku w chwili wejścia w życie nowelizacji bez przyznania jakiejkolwiek rekompensaty. Tak jak wspominałem, w praktyce oznacza to zniweczenie wieloletnich starań osób o odzyskanie mienia lub uzyskanie odszkodowania.

Zaznaczenia wymaga, że nikt z posłów nie głosował przeciwko ustawie. Jedynie KO wstrzymała się od głosu. Jak wskazał rzecznik tej partii, ich zastrzeżenia budzi właśnie umorzenie postępowań i zbyt króki okres czasu między uchwaleniem ustawy a jej wejściem w życie (vacatio legis). Partie nie sprzeciwiają się jednak istocie nowelizacji. W tym miejscu chciałbym wskazać, iż opinia publiczna jest wprowadzana w błąd co do potrzeb dokonania tej zmiany ustawy. Po pierwsze, mylnie wskazuje się, że jej celem jest zapobieżenie możliowści dziedziczenia tzw. mienia bezdziedzicznego przez fundacje żydowskie. Prawdą jest, że postulatem społeczności żydowskiej jest, aby w przypadku braku spadkobierców ofiar Holocaustu ich mienie wbrew ogólnej zasadzie, zgodnie z którą przypada wówczas na rzecz gminy ostatniego miejsca zamieszkania lub na rzecz Skarbu Państwa, podlegało dziedziczeniu przez fundacje żydowskie. Nie ulega wątpliwości, że jest to kwestia bardzo kontrowersyjna. Co jednak istotne, obecna nowelizacja w ogóle nie dotyczy tego zagadnienia i tym samym nie jest konieczne uchwalenie ustawy, aby zapobiec takiemu dziedziczeniu.

Po drugie, podkreśla się, że nowelizacja ma zapobiec tzw. dzikiej reprywatyzacji , co jest nieprawdą. Nie jest ona bowiem skierowana przeciwko patologicznym zjawiskom towarzyszącym w sporadycznych przypadach restytucji mienia, lecz jest wymierzona w całą reprywatyzację jako taką.

Po trzecie, nowelizacja stanowi wypaczenie, a nie wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Trzeba podkreślić, iż wyrok ten zapadł na korzyść spadkobiercy byłego właściela gruntów warszawskich. W sprawie będącej przedmiotem orzeczenia Trybunału, w stosunku do byłego właściciela nieruchomości ówczesne władze w latach 40. XX w. wydały decyzję przywracają mu termin do złożenia wniosku o ustanowienie własnosci czasowej, gdyż nie złożył on wniosku w ustawowym terminie. Tym samym była to decyzja korzystna dla właściciela, umożliwiająca mu ubieganie się o swoje prawa. Spadkobiercy tego właściciela starali się odzyskać nieruchomość w XXI w. Wówczas Skarb Państwa podjął próbę stwierdzenia nieważności tej korzystnej decyzji z lat 40. Sprawa trafiła ostatecznie do Trybunału, który stwierdził niedopuszczalność takiego orzeczenia nieważności. Tymczasem wyrok TK został przez organy zinterpretowany jako nakazanie przez Trybunał zmiany ustawy w celu zapobieżenia podważania decyzji, na podstawie których prawa nabyłSkarb Państwa, a nie spadkobierca. Innymi wyrok chronią spadkobierców wykorzystuje się w celu dbania o interesy Skarbu Pańśtwa i wygaszenia roszczeń reprywatyzacyjncych bez żadnej rekompensaty. Proszę zwrócić uwagę, że w ogóle nie podnosi się tego aspektu w dyskusji publicznej.

Senat zajmie się ustawą na najbliższym posiedzeniu, tj.w dniach 21 – 23 lipca. W mojej ocenie konieczne jest podjęcie dyskusji na temat skutków tej nowelizacji.

 

Maciej Obrębski

adwokat

 

Zmarł pan Ryszard Bacciarelli

Zmarł w Warszawie pan Ryszard Bacciarelli.
W środę 30. czerwca w środę w parafii św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie odbędą się
uroczystości pogrzebowe, które rozpoczną się o godzinie 14:00 mszą świętą żałobną, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego do rodzinnego grobu.
Ryszard Bacciarelli, popularny aktor, członek oddziału PTZ Warszawa,  syn Czesława i Zofii z domu Zapała Bacciarellich, właścicieli majątku Młock – Kopacze, potomek malarza Marcello Bacciarellego.
P. Ryszard Bacciarelli urodził się 8. grudnia 1927 r. w Warszawie w klinice Omega, chociaż w dokumentach miał zapisane 8. stycznia 1928 r. i miejsce urodzenia Młock – Kopacze.
P. Ryszard ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie w 1953 r. był aktorem teatralnym, pracował w następujących teatrach: Dramatycznym w Szczecinie (1953 – 1956); w Teatrze im. Jaracza w Łodzi (1956 – 1961) oraz w teatrach stołecznych: Ludowym (1961 – 1974) i Nowym (1974 – 1993). z powodzeniem kreował role filmowe, między innymi: „Eroica”, „Granica”, „Zamach stanu”, „Klejnot wolnego sumienia”, „Akcja pod Arsenałem”, Misja specjalna”.Mogliśmy Go oglądać w serialach: „Życie na gorąco”, „Tajemnica Enigmy”, „Dom”, „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, w pierwszej polskiej telenoweli  – „W labiryncie” oraz wielu przedstawieniach Teatru Telewizji i Teatru Sensacji Kobra jak na przykład „Akcja V”, „Morderca z pociągu” czy „Król i aktor” gdzie zagrał postać swojego przodka malarza Marcello Bacciarellego.
My zapamiętamy Pana Ryszarda jako bardzo sympatycznego Pana, który na naszych zebraniach recytował wiersze.
Sekretarz oddziału PTZ Warszawa
Sebastian Popowski

Wielkanoc 2021

Niech nadchodząca Wielkanoc 2021 przyniesie
Państwu radość i wzajemną życzliwość.
Życzę, aby  Odrodzenie wpisane w rytuał tych Świąt,
dało każdemu z nas siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…
w imieniu Zarządu Wielkopolskiego Oddziału PTZ
                                                              Wanda Niegolewska