Jak Polska została przyjęta do Unii Europejskiej w 2004 roku ?

Jak Polska została przyjęta do Unii Europejskiej w 2004 r.?

Janusz Gołaski

Jak wynika z mojego artykułu w poprzednim numerze „Wiadomości  Ziemiańskich”[1], na sposób wejścia Polski do Unii Europejskiej miały wpływ dwa czynniki: dążenie Niemiec do przesunięcia granic  Unii na wschód i sprzeciw lewicowego rządu premiera Leszka Millera (2001 – 2004) wobec reprywatyzacji w Polsce w przypadku włączenia Polski do Unii. Czytaj dalej Jak Polska została przyjęta do Unii Europejskiej w 2004 roku ?

Spieg z Radia Wolna Europa

„Szpieg” z Radia Wolna Europa

„Angora” (TEKST ROBOCZY),  udostępniony dzięki uprzejmości pana Macieja Morawskiego 

Rue du Chevaleret. Czteropiętrowa kamienica. Nad nią wieżyczka kaplicy pełnej ciepła we wnętrzu. Dom Świętego Kazimierza, założony w 1864 roku przez polskich emigrantów z inicjatywy księżnej Anny Sapieżanki, służył pomocą Polakom bez dachu nad głową, weteranom, sierotom i ubogim. Tu ostatnie lata życia spędził Cyprian Kamil Norwid. Dom prowadzą polskie siostry zakonne. Na III piętrze mieszka MACIEJ DŻIERŻYKRAJ-MORAWSKI. Ten dzisiaj 89-letni pan jest znanym polskim dziennikarzem, publicystą i działaczem emigracyjnym. Czytaj dalej Spieg z Radia Wolna Europa

Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk.

Bogusław  Głowacki

 

SZEŚĆ LAT ŻYCIA W PRZEDWOJENNEJ POLSCE WE WSPOMNIENIACH AMERYKAŃSKIEJ ŻONY POLSKIEGO KSIĘCIA

W 1940 Amerykanka Virgilia Peterson-Sapieha wydała w Ameryce książkę „ Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk”. Teraz w 2019 r. pierwszy raz ukazała się dzięki Wydawnictwu KARTA w Polsce.


Czytaj dalej Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk.

Reprywatyzacja, Odszkodowania

 Przew. Zesp. ZG PTZ  Andrzej Pieńkowski      

Propozycje Zespołu ds. reprywatyzacji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dotyczące rozwiązania problemów związanych z odszkodowaniami i uregulowaniem praw właścicielskich prawowitych właścicieli majątków ziemskich i ich spadkobierców,  poszkodowanych Dekretem PKWN z dnia 6 września 1944 r.  

Czytaj dalej Reprywatyzacja, Odszkodowania

Kaleczona tożsamość

Krzysztof Wysłouch

Niniejszy esej to kompilacja spostrzeżeń, opinii i  wniosków z różnych lektur. 

Kultura polska – czy się komuś podoba czy nie, była w swej istocie, w swych różnorodnych przejawach – aż po współczesność – kulturą szlachecką. Nie ulega wątpliwości, że ów powstały nad Wartą, Wisłą, Niemnem, Dniestrem styl szlachecki pozostaje jedynym oryginalnym stylem polskim. Czytaj dalej Kaleczona tożsamość

Własność w Polsce

Janusz Gołaski

Ogłoszenie w dniu 20 października 2017 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy o „zrekompensowaniu niektórych krzywd osobom fizycznym w skutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.” poruszyło opinię środowiska ziemiańskiego[1]. Projekt ten utrzymuje bowiem w pełni postanowienia, sposób realizacji i skutki dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z 6.IX. 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej poprzez konfiskatę własności ziemiańskiej. Dekret ten został wsparty przez dekret PKWN z 30.X.1944 r. o ochronie Państwa, grożący drakońskimi karami za występowanie przeciw realizacji tej „reformy” [2]. Czytaj dalej Własność w Polsce

Drogi i przeszkody przywracania ziemiaństwu praw człowieka w Polsce po 1989 r.

Janusz Gołaski

W Polsce naruszenie podstawowych praw człowieka nastąpiło w dwu przypadkach:
– na początku II Wojny Światowej w wyniku okupacji Kraju przez hitlerowskie Niemcy i komunistyczny Związek Socjalistycznych Republik Rad (ZSRR),
– pod koniec II Wojny Światowej i po jej zakończeniu na skutek pozostawienia Polski przez zwycięskie mocarstwa w radzieckiej strefie wpływów pod dyktaturą Stalina i komunistycznej partii.
Czytaj dalej Drogi i przeszkody przywracania ziemiaństwu praw człowieka w Polsce po 1989 r.

Przemówienie Prezydenta Donalda Trumpa i polskie ziemiaństwo

Janusz Gołaski

Przemówienie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Warszawie w dniu 6 lipca 2017 r., skierowane do Polaków, w szczególny sposób poruszyło potomków polskiego ziemiaństwa. Dotyczyło bowiem tych wydarzeń w historii Polski, w których ziemiaństwo odgrywało ważną rolę, jak i tych, w których ponosiło największe ofiary. Czytaj dalej Przemówienie Prezydenta Donalda Trumpa i polskie ziemiaństwo