Przerwanie zasiedzenia – komentarz mec M. Obrębskiego

Szanowni Państwo,

Wobec powszechnie pojawiających się pytań co do groźby zasiedzenia w czerwcu 2019 roku przez Skarb Państwa nieruchomości przejętych, między innymi w drodze reformy rolnej, pragnę wskazać, iż pogląd ten nie znajduje oparcia w doktrynie i orzecznictwie, co czyni tę groźbę w ocenie na dzień dzisiejszy bezpodstawną.

Sądy stanęły na stanowisku, że data 4 czerwca 1989 roku ma charakter wyłącznie historyczny i polityczny i nie może stanowić punktu odniesienia do obliczania od niej biegu terminu zasiedzenia.Ukształtowały się dwie linie orzecznicze, zgodnie z którymi termin zasiedzenia

nie biegł aż do dnia 31 sierpnia 1980 r., tj. do wejścia w życie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

  • nie biegł aż do 30 września 1990 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień uchylenia art. 4 K.c., zgodnie z którym przepisy prawa cywilnego miały być tłumaczone i stosowane zgodnie z zasadami ustroju i celami PRL.

Nie sposób powiedzieć, że któraś z tych linii orzeczniczych ma charakter dominujący – wiele zależy od konkretnych okoliczności sprawy, takich jak: okoliczności i podstawy przejęcia, fakt wydania albo niewydania decyzji administracyjnej i następczego stwierdzenia jej nieważności, postawy byłych właścicieli (ich spadkobierców) w zakresie domagania się zwrotu przejętej nieruchomości.

Statystycznie częściej pojawia się data 31 sierpnia 1980 r. Coraz powszechniej jednak składy uznają datę 30 września 1990 roku.

Reasumując, zgodnie z obecnym poglądem doktryny i orzecznictwa nie jest konieczne występowanie z wnioskami o zawezwanie do wydania nieruchomości w czerwcu 2019 roku. Należy to jednak uczynić przed 30 września 2020 roku, mając na uwadze okoliczność, iż skuteczność takiego działania uzależniona jest od udowodnienia złej wiary dotychczasowego posiadacza, a więc najcześciej Skarbu Państwa.

Nadto, należy zauważyć, iż zgodnie z poglądami niektórych sądów skuteczność takiego zawezwania uzależniona jest od prowadzenia równoległych starań o odzyskanie nieruchomości. Innymi słowy, wskazane jest występowanie z wnioskami o zawezwanie dopiero gdy prowadzone jest postępowanie administracyjne lub sądowe dotyczące nieruchomosci zmierzające pośrednio lub bezpośrednio do jej odzyskania. Kierowanie do sądu wniosku bez prowadzenia innych działań prawnych może okazać się nieskuteczne.

 

Z poważaniem,

 

Maciej Obrębski

adwokat

 

Czytaj dalej Przerwanie zasiedzenia – komentarz mec M. Obrębskiego

Obchody 100. lecia powstania Piętnastego Pułku Ułanów Poznańskich (1919-2019), w Poznaniu

 

Opis wystawy  oraz zdjęcia zaczerpnięte ze strony Muzeum na Facebooku natomiast  zaproszenie umieszczone jest  w Piętnastaku. Redakcja

Obraz może zawierać: 4 osoby, tekst„W Muzeum Wojska w Poznaniu przygotowana  została, z okazji stulecia powstania Ułanów Poznańskich wystawa, która przybliża mieszkańcom miasta oddział, który był ważny dla jego historii. Od utworzenia w czasie powstania wielkopolskiego, w grudniu 1918, Konnych Strzelców Straży Poznańskiej, przez 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich w 1919-1920, aż do 1939 r. jako „Pułk Piętnasty”, uczestniczył w życiu miasta. Czytaj dalej Obchody 100. lecia powstania Piętnastego Pułku Ułanów Poznańskich (1919-2019), w Poznaniu