Sanktuarium świętej Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach

29 maja 2019 roku wspominamy 30. rocznicę przywiezienia relikwii m. Urszuli Ledóchowskiej z Rzymu do Pniew. W uroczystej translacji zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli Ledóchowskiej zostało przewiezione z kaplicy domu generalnego Zgromadzenia w Rzymie do kaplicy w domu macierzystym w Pniewach – w dniach od 12 do 28 maja 1989 roku. Po drodze relikwie odwiedzały wszystkie ważne miejsca związane z życiem i działalnością m. Urszuli – Brescię w północnych Włoszech, Loosdorf, miejsce urodzenia w Austrii. Najdłużej trwała peregrynacja po Polsce. Przez kilkanaście dni relikwie peregrynowały wówczas z południa Polski – z Zakopanego przez Częstochowę, Łódź, Warszawę do Poznania, by w dniu 28 maja 1989 roku dotrzeć do Pniew, gdzie w dniu 30 maja 1989 zostały złożone do sarkofagu w bocznej kaplicy domu macierzystego Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK. Tam odtąd czekają na odwiedzających je pielgrzymów z Polski i zagranicy.

tekst ze strony internetowej Sanktuarium

Dziś  przy sarkofagu św. Urszuli zostanie odmówiona modlitwa do św. Urszuli Patronki Polskiego Ziemiaństwa, a ks. abp. Stanisław Gądecki odprawi mszę św.

 

„Do broni!” – postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej

Zaproszenie

na podsumowanie i rozdanie nagród I Etapu wojewódzkiego konkursu ogólnopolskiego, dla uczniów szkół podstawowych / gimnazjów /, szkół ponadgimnazjalnych 

 „Do broni!” – postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej, 

który odbywa się w roku szkolnym 2018/2019             Podsumowanie I etapu – wojewódzkiego konkursu odbędzie się dnia 27 maja 2019 roku, w Poznaniu,  Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Oddział Biblioteki Raczyńskich.Stary Rynek 84, 

 w godz. 12.00 –  14.30 Czytaj dalej „Do broni!” – postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej

Ślub sprzed 80 lat

strony 5-7  Piętnastaka Poznańskiego- relacja ze ślubu Aleksandra Lossow i Anieli Moszczeńskiej

Ślub sprzed 80 lat

W dniu 16 kwietnia 1936 r. w kościele w Obrzycku ppor. Aleksander Lossow Niemojowski, syn tradycyj- nie uznawanego za pierwszego dowódcę 15. Pułku Ułanów Poznańskich mjr. Józefa Lossowa i Heleny z Szembeków, ożenił się z Anielą Moszczeńską, córką Tadeusza i Marii z Twardowskich. Pan Młody nosił dwuczłonowe nazwisko, gdyż w 1932 r. bezdzietny Wacław Niemojowski usynowił siostrzeńca swojej żo- ny, Zofii z Szembeków. Rodzice Anieli Moszczeńskiej już nie żyli, ślub i wesele organizowała zatem bratowa matki Panny Młodej, Helena z Bnińskich Twardowska, ordynatowa z Kobylnik, matka Karola i Zygmunta Twardowskich, oficerów 15. Pułku. Wspólnym prapra- dziadkiem Młodej Pary był, żyjący na początku XIX w., Dobrogost ze Skrzypny Twardowski z tychże Kobylnik. Oficerami 15. Pułku Ułanów byli nie tylko Pan Młody
i jego ojciec, mjr Józef Lossow, ale i zaproszeni na
uroczystości: dowódca Pułku ppłk Konrad Zembrzuski, mjr Kazimierz Chłapowski, rtm. Władysław Braunek oraz ppor. Stanisław Kościelski, którzy przybyli z pułkową orkiestrą. Budziła ona zachwyt na rynku w Obrzycku. W mundurach oprócz oficerów 15. Pułku byli: kuzynowie Pana Młodego ppłk dypl. Jerzy Skrzydlewski z 13. Pułku Ułanów Wileńskich (były oficer 15. Pułku) i ppor. Jan Szembek z 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wlkp. oraz kuzyn Panny Młodej Władysław Moszczeński i jej brat pchor. Adolf Moszczeński z 7. Pułku Strzelców Konnych Wlkp. W tym samym kościele w Obrzycku 25 lat wcześniej odbył się ślub rodziców Panny Młodej, ale wówczas polskie barwy i wojsko były tylko marzeniem. Świadkiem ze strony Pana Młodego był jego kuzyn, ppłk dypl. Jerzy Skrzydlewski, będą- cy zastępcą dowódcy 13. Pułku Ułanów, druhną zaś Anna Moszczeńska, siostra Panny Młodej. Świadkiem ze strony Panny Młodej był jej brat, pchor. Adolf Moszczeński z 7. PSK, a druhną Emilia Bnińska, córka Adolfa, wojewody poznańskie- go. Po ślubie Państwo Młodzi przeszli pod wyciągniętymi szablami stojących w szpalerze kawalerzystów. Konna asysta i orkiestra towarzyszyła im do odległych o parę kilometrów Kobylnik. Goście jechali kilkoma samochodami i kilkunastoma powozami. Wieczorem na dachu roztańczonego pałacyku rozświetlił się napis Ala – Alik. Trzy i pół roku później wybuchła wojna. Wieczorowe mundury z salonowymi pasami i szaserami stały się passé. Księga z prawie tysiącletnią historią polskiej jazdy w tradycyjnym formacie zamknęła się na zawsze.

Maria Okińczyc

Czytaj dalej Ślub sprzed 80 lat

Wiosenna wycieczka Wielkopolskiego Oddziału PTZ, 27 kwietnia 2019 r.

Wiosenna wycieczka Wielkopolskiego Oddziału PTZ, która odbyła się  27 kwietnia 2019 r.

Barbara Kuklasińska

Terenem, który nas interesował w tym roku była ziemia koźmińsko-krotoszyńska. Odwiedzane obiekty mówiły o historii tych terenów i ludzi z tym regionem związanych. Były tu rodziny polskie i niemieckie, każde zostawiły ślad swojej działalności.

Czytaj dalej Wiosenna wycieczka Wielkopolskiego Oddziału PTZ, 27 kwietnia 2019 r.