Polskie Towarzystwo Ziemiańskie ma nowy Oddział

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jest organizacją –  nie tylko ogólnopolską, ale posiadającą świetnie działające oddziały w Londynie i w Paryżu. Kilka dni temu uruchomiony został nowy oddział w Katowicach. Witam, w imieniu własnym i członków Wielkopolskiego Oddziału, nowych członków i życzę, by nasza organizacja spełniła  Ich wszelkie oczekiwania oraz stała się   obszarem realizacji pasji społecznych.

Dziennik Sejmowy, 8. nr gazety okazjonalnej, wydawanej z okazji 100. rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego

Poniższy tekst pochodzi z gazety okolicznościowej wydawanej przez organizatorów obchodów rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

POCHÓD  POLSKI, przejdzie ulicami miasta Poznania śladem delegatów i delegowanych na POLSKI  SEJM  DZIELNICOWY, zwołany w Poznaniu, w grudniu 1918 r. Pochód wyruszy 2 grudnia 2018 r. o godz. 14.45 sprzed Fary Poznańskiej. O godz. 13.30 pochód poprzedzi uroczysta Msza Św. w Farze Poznańskiej.

Czytaj dalej Dziennik Sejmowy, 8. nr gazety okazjonalnej, wydawanej z okazji 100. rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego

100 LAT TEMU

Józef Piłsudski  28.  listopada 1918, podpisał dekret rządowy – o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, w którym Art 1. mówił, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”, który ukończył 21 lat.  a Artykuł 7. zapewniał bierne prawo wyborcze wszystkim „obywatelom i obywatelkom”. Określenie „bez różnicy płci” i zaznaczenie, że prawo wyborcze dotyczy  – nie tylko obywateli, ale i obywatelek  – nie pozostawiało wątpliwości, co do intencji ówczesnego rządu, na temat społecznych zasad powstającego państwa. W niepodległej Polsce kobiety miały korzystać z tych samych praw politycznych co mężczyźni. Była to decyzja wówczas bardzo postępowa  – zarówno w perspektywie polskiej jak i  światowej. Dziś mija 100 lat od tego wydarzenia. 

Hipolit Cegielski 150. rocznica śmierci

 

Teresa Krokowicz

    W Imię Dobra Wspólnego- Sylwetki wybitnych postaci zasłużonych dla Wielkopolski

W niedzielę 18 listopada br., o godzinie 12.00, już po raz szósty, spotkaliśmy się w kościele pw. Wszystkich Świętych przy ulicy Grobla 1 w Poznaniu, aby zatrzymać się na chwilę i posłuchać o życiu i działalności kolejnej, wielce zasłużonej dla Wielkopolski postaci, jaką był Hipolit Cegielski. Czytaj dalej Hipolit Cegielski 150. rocznica śmierci

Reprywatyzacja, Odszkodowania

 Przew. Zesp. ZG PTZ  Andrzej Pieńkowski      

Propozycje Zespołu ds. reprywatyzacji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dotyczące rozwiązania problemów związanych z odszkodowaniami i uregulowaniem praw właścicielskich prawowitych właścicieli majątków ziemskich i ich spadkobierców,  poszkodowanych Dekretem PKWN z dnia 6 września 1944 r.  

Czytaj dalej Reprywatyzacja, Odszkodowania

Uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej

 

   

Redakcja

W dniu 17 listopada o godzinie 15:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęła się długo oczekiwana uroczystość. Najpierw odprawiona została  koncelebrowana msza święta  pod przewodnictwem ks. kardynała Tadeusza Nycza, arcybiskupa metropolii warszawskiej,  w asyście  między innymi księdza Tadeusza Aleksandrowicza, miejscowego proboszcza i  ks. prałata Mirosława Nowosielskiego, kapelana Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Czytaj dalej Uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej

Poznańska prasa 100 lat temu donosiła

Kurier Poznański, 16 listopada 1918 r

Wczoraj w niedzielę odbył się w starej sali w Bazarze, wiec kobiet na który już od 2. godziny spieszyły rzesze osób, tak  iż na półtorej godziny przed rozpoczęciem wszystkie wejścia do Bazaru zamknięto. Straż obywatelska utrzymywała porządek, w gorliwości swojej nie wpuszczając przedstawicieli prasy i prelegentek, co wywołało tragikomiczne sytuacje. O godzinie 5. przewodnicząca p. Jaworowska zagaiła wiec, w kilku ciepłych słowach zaznaczając, że dyskusji nie będzie ponieważ wiec jest ściśle organizacyjnym . Pierwsza przemawiała, znana z działalności społecznej pani Zofia Rzepecka. cdn.

Poznańska Prasa 100 lat temu donosiła

Kurier Poznański, 14 listopada 1918

Wiadomości miejscowe

W sprawie polskich rozmów telefonicznych, które przez cały czas wojny,  a więc przez ponad 4 lata przez rząd zabronione , wydała poznańska rada żołniersko-robotnicza rozporządzenie, że odtąd na cały świat można po polsku telefonować. 

Tablica Ziemianom Rzeczpospolitej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Redakcja

Proboszcz Świątyni Opatrzności Bożej ks. Tadeusz Aleksandrowicz oraz prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego – Marcin Schirmer zapraszają na uroczyste umieszczenie Tablicy POświęconej Ziemianom Rzeczpospolitej – w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Uroczystość odbędzie się 17. listopada o godzinie 15:00.
  • mszę św. w intencji Ziemian  i Ojczyzny Odprawi ks. Kardynała k. Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
  • odsłonięcie Tablicy
  • okolicznościowe przemówienia
  • spotkanie środowiska

Ziemianom Rzeczypospolitej,
Twórcom Gospodarki Rolnej, Krzewiącym Służbie Społecznej, Zasłużonym dla Historii i Kultury kraju,
Uczestnikom walk o Niepodległość, Mordowanym i Więzionym przez okupantów niemieckich i sowieckich,
Wygnanym z domów Rodzinnych, Prześladowanym w okresie komunizmu. Zawsze wiernym przesłaniu
Bóg  Honor i Ojczyzna
W 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polskie Towarzystwo Ziemiańskie