II Wielkopolskie Forum Pamięci

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu,  w dniach 14 i 15 kwietnia zorganizowało II Wielkopolskie Forum Pamięci w przestrzeniach Bazaru Poznańskiego i Biblioteki Raczyńskich. Tegoroczne Forum poświęcone było  100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Współorganizatorem Forum z IPN była Biblioteka Raczyńskich, a partnerami: Teatr Muzyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Bazar Poznański. Koordynatorem Forum był pan Tomasz Cieślak, pracownik Oddziału IPN w Poznaniu. Czytaj dalej II Wielkopolskie Forum Pamięci