Poznańska Prasa 100 lat temu donosiła

Kurier Poznański, 14 listopada 1918

Wiadomości miejscowe

W sprawie polskich rozmów telefonicznych, które przez cały czas wojny,  a więc przez ponad 4 lata przez rząd zabronione , wydała poznańska rada żołniersko-robotnicza rozporządzenie, że odtąd na cały świat można po polsku telefonować.