Poznańska prasa 100 lat temu donosiła

Kurier Poznański, 16 listopada 1918 r

Wczoraj w niedzielę odbył się w starej sali w Bazarze, wiec kobiet na który już od 2. godziny spieszyły rzesze osób, tak  iż na półtorej godziny przed rozpoczęciem wszystkie wejścia do Bazaru zamknięto. Straż obywatelska utrzymywała porządek, w gorliwości swojej nie wpuszczając przedstawicieli prasy i prelegentek, co wywołało tragikomiczne sytuacje. O godzinie 5. przewodnicząca p. Jaworowska zagaiła wiec, w kilku ciepłych słowach zaznaczając, że dyskusji nie będzie ponieważ wiec jest ściśle organizacyjnym . Pierwsza przemawiała, znana z działalności społecznej pani Zofia Rzepecka. cdn.