Uroczystości pogrzebowe śp. dr Agnieszki Łuczak odbędą się w dniu 25 (piątek) marca 2022 r.

10:30 – msza święta, która  zostanie odprawiona w kościele pw. Maksymiliana Kolbego w Luboniu (ul. Sobieskiego 81

13:00 – uroczystości pogrzebowe w Poznaniu na cmentarzu  Miłostowo ( od ul. Gnieźnieńskiej)

Zmarła dr Agnieszka Łuczak

Agnieszka i Tomasz Łuczakowie, Psarskie sierpień 2021

 

Wczoraj 17. marca 2022 roku odeszła od nas Agnieszka Łuczak. Przyjaciółka naszego środowiska ziemiańskiego, członek Wielkopolskiego Oddziału PTZ.

Agnieszka była znakomitą dokumentalistką, która jako doktor nauk historycznych  posługiwała się warsztatem naukowym w sposób zupełnie wyjątkowy. Jej książki, są w literaturze przedmiotu nie tylko świetnymi opracowaniami, ale dzięki rzetelności jaką cechowała Agnieszkę, stały się szybko źródłem historycznym, dla innych piszących o ziemiaństwie. Rzetelności w utrzymywaniu obiektywizmu, przestrzeganiu zasad dokumentowania prawdy historycznej, trafnemu cytowaniu dokumentów, dzięki umieszczaniu szczegółowych przypisów  i szerokiej bibliografii przedmiotu.

Jej spuścizna poza wartościami  merytorycznymi, które są nie do przecenienia, posiada jeszcze  – „to coś”! Jest to wpisana w treść historyczną emocja, będąca  śladem osobistych relacji z osobami, których rodzinne opowieści były kanwą dla  treści Jej książek.

Agnieszka opowiadała mi, że długo uczyła się, rozmawiać

z przedstawicielami środowiska ziemiańskiego. Opowiadała, że początkowo ogromną trudnością  było dla Niej rozpoznawanie, podczas przeprowadzanych wywiadów, w  opowieściach „ o Myszce” czy „Mani z majątku X” czy” Anuli z majątku Y”, konkretnych postaci historycznych, umiejscowionych w konkretnym pokoleniu danej rodziny, jako „Maria X” czy „Anna Y”. To rzeczywiście umiejętność, która mogła powstać nie od razu, ale z czasem, dzięki stworzeniu niemal intymnych relacji z przedstawicielami dosyć hermetycznego środowiska. Pokonanie tych barier sprawiło, że wiedza zawarta we wszystkich książkach autorstwa Agnieszki ma nie tylko wymiar faktograficzny, ale posiada również wymiar duchowy, odnoszący się do hierarchii wartości, jakie obowiązywały i nadal obowiązują w środowisku ziemiańskim.

Dlatego dr. Agnieszka Łuczak była dla nas, osób które z nią blisko współpracowały, ale i tych którzy byli jedynie odbiorcami Jej książek czy  wykładów, osobą wyjątkową.

Śmierć za szybko przerwała Jej doczesność, ale potencjał jaki zawiera spuścizną naukowa dr Agnieszki Łuczak – Jej książki, opracowania, referaty i materiały, które gromadziła do ostatniego momentu, są potencjałem, który  na pewno przyniesie kolejne owoce, w postaci kolejnych opracowań inspirowanych  tą wyjątkowością stworzoną przez Agnieszkę.

Agnieszka była mnie osobiście źródłem inspiracji i wsparciem w mojej działaności Polskim Towarzystwie Ziemiańskim.Będzie mi Jej bardzo brakowało!

Wanda Niegolewska

Ciekawa książka. Anna Wylegała. Był dwór, nie ma dworu.Reforma rolna w Polsce.Wyd. Czarne

 Przedstawiam opis interesującej książki, autorstwa Anny  Wylegały, która ukazała się w wydawnictwie „Czarne”.
Książka ta budzi coraz większe zainteresowanie, ponieważ jest obiektywnym opisem socjolożki, a  jednocześnie utrwaleniem tego co społeczność wiejska w Polsce przeżyła na skutek Reformy Rolnej. Myślę, że jest ciekawa również i dlatego, że opisuje i przytacza wypowiedzi na temat przeżyć jakich doznawali  nie tylko właścicieli tracących domy i ziemię, ale i tych co od tego momentu stali się nowymi gospodarzami  majątków, dworów, pałaców i budynków folwarcznych. O ich  odczuciach nie wiele wiemy, bo zwykle bardziej spektakularne było to czego doznawali pozbawiani majątków.
Przytaczam informacje  na temat książki i na temat autorki zamieszczone na platformach internetowych wydawnictwa
i apliakcji Legimi.

Wyd Czarne:     Anna Wylegała (ur. 1982) – socjolożka, adiunktka w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W pracy badawczej łączy metodologię nauk społecznych z warsztatem historycznym. Autorka książki Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”, współredaktorka tomu The Burden of the Past: History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine.

LEGIMI:     Reforma rolna, czyli wywłaszczenie wielkich właścicieli ziemskich i przekazanie części ziemi chłopom, przeprowadzona latach 1944–1945 to jedno z najsłabiej zbadanych wydarzeń w powojennej historii Polski. W czasach PRL próbowano przede wszystkim udowodnić, jak bardzo polepszyła sytuację chłopów i robotników rolnych. Po 1989 roku ukazały się liczne wspomnienia ziemian, opisujące proces wywłaszczenia, a publikacje dotyczące wsi skupiły się na okresie późniejszym, zwłaszcza na chłopskim oporze wobec kolektywizacji i na społecznych konsekwencjach funkcjonowania PGR-ów.
Książka Anny Wylegały wypełnia tę lukę i wpisuje się w obecny trend szerszego zainteresowania historią przez pryzmat losów zwykłych ludzi. Odpowiada na pytanie, jakim doświadczeniem była reforma rolna dla poszkodowanych, czyli ziemian, dla tych, którzy z niej skorzystali, a zatem służby folwarcznej i bezrolnych chłopów, a także rzeszy mniej lub bardziej zaangażowanych świadków.
Autorka przygląda się również konkretnym miejscom i społecznościom: dworom, które po 1945 roku zamieniono na biura spółdzielni, mieszkania dla kierowników PGR-ów, przedszkola, świetlice, domy dziecka i ośrodki zdrowia; wsiom, w których na skutek podziału pańskiej ziemi zmieniła się struktura przestrzenna, hierarchia społeczna, tradycje i życie codzienne. Jest to również opowieść o tym, jaka jest pamięć o reformie – wśród potomków chłopów i potomków ziemian, jakie są współczesne postawy wobec dawnego dworskiego i ziemiańskiego dziedzictwa oraz jak funkcjonuje dzisiaj podworska przestrzeń.
Wanda Elżbieta Niegolewska

Zmarł Janusz Kamocki

Szanowni Państwo,

Z wielką przykrością i smutkiem zawiadamiamy, że dnia

22 października 2021 zmarł Janusz Kamocki z Podgaja w Ziemi Sandomierskiej.

Msza żałobna w intencji  Zmarłego odbędzie się 28 października (czwartek) o g. 12.00

w kościele św. Józefa w Sandomierzu, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. Czytaj dalej Zmarł Janusz Kamocki

Zaproszenie do Rogalina

Zapraszamy na koncert muzyki myśliwskiej na trąbach par force oraz pokaz sokolniczy, które odbędą się w najbliższą sobotę, 23 października, od godz. 14:00, na dziedzińcu pałacu w Rogalinie.

Z powodu obostrzeń wynikających z epidemii proszę śledzić dalsze wiadomości na profilach Facebook’a Muzeum Narodowego w Poznaniu (oddział Muzeum pałac w Rogalinie) oraz Majątku Rogalin:

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Travel-Company/Maj%C4%85tek-Rogalin-1667997126761340

Z uwagi na możliwe ograniczenia w dostępie publiczności do miejsca koncertu sugerujemy wcześniejsze nawet o pół godziny przybycie przed pałac.Koniec imprezy przewidziany jest na godz. ok. 15:30.

Majątek Rogalin

 

 

 

Uroczystości poświęcone Janosowi Esterhazemu

Michał Kwilecki zaprasza  do Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego – Seminarium Duchowne przy Placu Katedralnym 14 – we Wrocławiu w sobotę 23 października 2021 na godzinę 16.00. W programie:

– spotkanie z dwoma biografami Janosa Esterhazy: Profesorem Arkadiuszem Adamczykiem i Profesorem Imre Molnarem, które poprowadzi Wice Konsul Węgier we Wrocławiu;

– film dokumentalny poświęcony Janosowi Esterhazemu                w reżyserii Artura Janickiego;

– dyskusja o Powstaniu Węgrów w 1956 roku.

Główny organizator:

– Towarzystwo Polsko-Węgierskie we Wrocławiu im. Mieczysława Ks. Woronieckiego;

Współorganizatorzy:

– Konsulat Generalny Węgier w Krakowie,

– Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;

– Stowarzyszenie Civitas Christiana.

Zaprezentujemy też wystawę poświęconą Janosowi Esterhazy, przygotowaną przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej. Wystawa plenerowa będzie ustawiona we wtorek 19go października przed Kościołem Garnizonowym pod wezwaniem Św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. Trwają prace procesowe wyniesienia Janosa Esterhazy na ołtarze.

Szczegóły w załączniku.

O godzinie 11.30 przy pomniku Powstania Węgierskiego usytuowanego przy Bulwarze Słonecznym przy ul. Drobnera, nie daleko Pl. Bema odbędzie się uroczyste złożenie wieńców przez Konsula Węgier i przedstawicieli władz wojewódzkich i miasta oraz przedstawiciela Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Towarzystwo Polsko-Węgierskie we Wrocławiu

O godzinie 14.30 w Kościele Świętego Marcina przy ul. Św. Marcina odbędzie się Msza Św. w intencji ofiar Powstania Węgierskiego w 1956 roku oraz w intencji Janosza Esterhazego – wynoszonego na ołtarze.

Organizator projektu – Michał Kwilecki

i Towarzystwo Polsko-Węgierskie we Wrocławiu;

 

Michał Kwilecki
Dyrektor
Międzynarodowy Instytut
Rozwoju Regionalnego
email: m.kwilecki@forum.pl
Telefon: +48 516 120 449

Czytaj dalej Uroczystości poświęcone Janosowi Esterhazemu

Jacek Mycielski, ” Elementarz zakochanych „

Szanowni Państwo,

Redakcja

 dziś, 24 września  od godziny  17:00 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, odbywało  się spotkanie autorskie Jacka Mycielskiego i prezentacja jego ostatniej książki:” Elementarz zakochanych”. Spotkanie prowadził Krzysztof Skowroński. Autor po prezentacji i dyskusji na temat tego wydawnictwa, długo podpisywał uczestnikom spotkania świeżo nabyte egzemplarze swoje książki..
 Jacek hr. Mycielski z Mycielina h. Dołęga urodził się w 1944 roku. Jest z wykształcenia mechanikiem, ale zarówno w życiu  zawodowym jak i prywatnym ma  szerokie spektrum zainteresowań.
W prezentowanej dziś książce, jako ojciec rodziny, mąż, dziadek dzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Na stronach podsumowujących wcześniejsze rozważania, dowodzi, że możliwe jest stuprocentowe zaangażowanie się  w życie  rodzine, bez minimalizowania  potrzeb własnych.
Książka ta jest jedną z trzech, z serii Elementarzy tego autora.

 

Wanda Elżbieta Niegolewska

Ziemiański Hubertus

Święto myśliwych, jeźdźców i leśników wraca na włoszczowskie Podzamcze.
Wielkimi krokami zbliża się VI edycja Hubertusa Ziemiańskiego na Podzamczu, który odbędzie się już 26 września 2021 r. w Bażanterni na włoszczowskim Podzamczu. Zachęcamy do zapoznania się z programem tegorocznego Hubertusa: https://hubertus-ziemianski.pl/26-ix-2021/
IV Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2021

26 IX 2021 r.

11.00 – Hubertowska Polowa Msza Święta

w oprawie muzycznej Zespołu Francuskiej Muzyki Myśliwskiej „Trompes de Pologne”

12.00 – Odprawa jeźdźców

12.45 – Bieg Myśliwski / Hunter Trial

14.00 – Pokazy myśliwskie

– Pokaz wabienia zwierzyny

– Pokaz psów myśliwskich

15.15 – Gonitwa św. Huberta za lisem

15.30 – Halali

16.00 – Koncert muzyki myśliwskiej pamięci braci Reszków

wystąpią: Chór „Niezastąpieni” i Zespół Pieśni Myśliwskiej „Nemrod”

Zmarł Pan Józef Grajek, twórca Muzeum Generała Dowbor Muśnickiego

2. września 2021 roku zmarł

Józef Grajek

ś.p. Józef Grajek był radnym i Przewodniczącym Rady Gminy Tarnowo Podgórne I i II kadencji 1990 – 1998. Za jego kadencji i z jego inicjatywy wybudowano  szkołę podstawową w Lusowie. Pasjonował się historią lokalną i dlatego założył Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego, które utworzyło początkowo izbę pamięci poświęconą dowódcy Powstania Wielkopolskiego, z czasem ta nie wielka ekspozycja przekształciła się w muzeum poświęcone Generałowi. Powstał również pomnik poświecony tej wspaniałej postaci. Jozef Grajek za zasługi dla społeczeństwa.Nagrodzony był medalami „Zasłużony Kulturze Gloria „Artis”, „Pro Patria”

oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Wyróżniony tytułami „Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne”zgodnie z Uchwałą Nr L/438/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne, z dnia 26 maja 2001 r, „Tarnowski Lew” (2009) i „Aktywny Lokalnie” (2016).