Pogrzeb Profesora Andrzeja Kwileckiego

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej Profesora Andrzeja Kwileckiego,  która odbyła się w dniu 18 października 2019 r. w Kwilczu.

Odprawianiu mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej ks. Damian Bryl. Byli również przedstawiciele samorządu- wójt, przewodniczący rady gminy Kwilcz, starosta międzychodzki, profesorowie i kadra uniwersytecka, sporo przyjaciół, no i oczywiście Rodzina. Uroczystość pogrzebowa bardzo podniosła i wytworna w swojej skromności- tak jak życie Profesora.

Całość dopełniło słońce  i magiczny jesienny nastrój małego przykościelnego cmentarza.
Wanda Elżbieta Niegolewska
gorska.w.e@gmail.com

Obchody jubileuszowe szkoły podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich

W dniu 21. października odbędzie się piękna uroczystość związana z historią lokalną.
W Rudnikach w powiecie opalenickim, kiedyś bukowskim, nieopodal siedziby rodzinnej i majątku Niegolewskich, szkoła podstawowa 40 lat temu, przyjęła za swoich patronów Andrzeja i Władysława Niegolewskich, przyjmując jednocześnie ich przesłania i  życiorysy jako przykład dla pracy dydaktyczno wychowawczej dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej Obchody jubileuszowe szkoły podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich

Jak Polska została przyjęta do Unii Europejskiej w 2004 roku ?

Jak Polska została przyjęta do Unii Europejskiej w 2004 r.?

Janusz Gołaski

Jak wynika z mojego artykułu w poprzednim numerze „Wiadomości  Ziemiańskich”[1], na sposób wejścia Polski do Unii Europejskiej miały wpływ dwa czynniki: dążenie Niemiec do przesunięcia granic  Unii na wschód i sprzeciw lewicowego rządu premiera Leszka Millera (2001 – 2004) wobec reprywatyzacji w Polsce w przypadku włączenia Polski do Unii. Czytaj dalej Jak Polska została przyjęta do Unii Europejskiej w 2004 roku ?

Zmarł kolejny szlachetnie urodzony – profesor dr hab. Andrzej Kwilecki, herbu Szreniawa

 

Wanda Niegolewska

Czytaj dalej Zmarł kolejny szlachetnie urodzony – profesor dr hab. Andrzej Kwilecki, herbu Szreniawa

Seminarium regionalistyczne: ” Dziedzictwo Wielkopolski. Badania i popularyzacja”.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki  wystosowało zachętę do wydawnictw, muzeów i towarzystw, by zgłosiły się  na prezentację regionalnych publikacji (może być połączona ze sprzedażą).  Prezentacja ta  będzie uzupełnieniem, organizowanemu  przez PTPN w dniu 29 października 2019 r. seminarium regionalistycznym „Dziedzictwo Wielkopolski. Badania i popularyzacja”.

 

Czytaj dalej Seminarium regionalistyczne: ” Dziedzictwo Wielkopolski. Badania i popularyzacja”.

Skarby Biblioteki PTPN – spotkanie wokół Mikołaja Kopernika

Pisze do nas pani Anna Kolos, dyrektor Biblioteki PTPN:

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło zaprosić na pierwsze wydarzenie z cyklu „Skarby Biblioteki PTPN” poświęcone De revolutionibus Mikołaja Kopernika, które odbędzie się na Sali Posiedzeń PTPN 9 października 2019 r. (godz. 17.00). Czytaj dalej Skarby Biblioteki PTPN – spotkanie wokół Mikołaja Kopernika

Konferencja w Dobrzycy 11,12 września 2019

Redakcja

W dniach 11 i 12 września w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, odbyła się doroczna konferencja naukowa, poświecona  badaniom dotyczącym ziemian. W tym roku omawiany był bardzo ważny temat – „Badanie historii rodów w działalności muzealnej”, drugi dzień poświęcony był eksponowanej w Muzeum wystawie na temat podróżowania przez ziemian.  Czytaj dalej Konferencja w Dobrzycy 11,12 września 2019

Kopaszewska Droga Krzyżowa

Kopaszewska Droga Krzyżowa w stulecie Powstania Wielkopolskiego

relacja Teresy Krokowicz

Fundacja Co Pozostało?                             www.copozostalo.pl

Tegoroczna, piąta edycja Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej została poświęcona znaczeniu Powstania Wielkopolskiego, bohaterskiej walce jego uczestników, wielkiej determinacji mieszkańców regionu, którzy wierni hasłu Bóg, Honor, Ojczyzna wywalczyli naszą wolność. Czytaj dalej Kopaszewska Droga Krzyżowa

Przerwanie zasiedzenia – komentarz mec M. Obrębskiego

Szanowni Państwo,

Wobec powszechnie pojawiających się pytań co do groźby zasiedzenia w czerwcu 2019 roku przez Skarb Państwa nieruchomości przejętych, między innymi w drodze reformy rolnej, pragnę wskazać, iż pogląd ten nie znajduje oparcia w doktrynie i orzecznictwie, co czyni tę groźbę w ocenie na dzień dzisiejszy bezpodstawną.

Sądy stanęły na stanowisku, że data 4 czerwca 1989 roku ma charakter wyłącznie historyczny i polityczny i nie może stanowić punktu odniesienia do obliczania od niej biegu terminu zasiedzenia.Ukształtowały się dwie linie orzecznicze, zgodnie z którymi termin zasiedzenia

nie biegł aż do dnia 31 sierpnia 1980 r., tj. do wejścia w życie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

  • nie biegł aż do 30 września 1990 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień uchylenia art. 4 K.c., zgodnie z którym przepisy prawa cywilnego miały być tłumaczone i stosowane zgodnie z zasadami ustroju i celami PRL.

Nie sposób powiedzieć, że któraś z tych linii orzeczniczych ma charakter dominujący – wiele zależy od konkretnych okoliczności sprawy, takich jak: okoliczności i podstawy przejęcia, fakt wydania albo niewydania decyzji administracyjnej i następczego stwierdzenia jej nieważności, postawy byłych właścicieli (ich spadkobierców) w zakresie domagania się zwrotu przejętej nieruchomości.

Statystycznie częściej pojawia się data 31 sierpnia 1980 r. Coraz powszechniej jednak składy uznają datę 30 września 1990 roku.

Reasumując, zgodnie z obecnym poglądem doktryny i orzecznictwa nie jest konieczne występowanie z wnioskami o zawezwanie do wydania nieruchomości w czerwcu 2019 roku. Należy to jednak uczynić przed 30 września 2020 roku, mając na uwadze okoliczność, iż skuteczność takiego działania uzależniona jest od udowodnienia złej wiary dotychczasowego posiadacza, a więc najcześciej Skarbu Państwa.

Nadto, należy zauważyć, iż zgodnie z poglądami niektórych sądów skuteczność takiego zawezwania uzależniona jest od prowadzenia równoległych starań o odzyskanie nieruchomości. Innymi słowy, wskazane jest występowanie z wnioskami o zawezwanie dopiero gdy prowadzone jest postępowanie administracyjne lub sądowe dotyczące nieruchomosci zmierzające pośrednio lub bezpośrednio do jej odzyskania. Kierowanie do sądu wniosku bez prowadzenia innych działań prawnych może okazać się nieskuteczne.

 

Z poważaniem,

 

Maciej Obrębski

adwokat

 

Czytaj dalej Przerwanie zasiedzenia – komentarz mec M. Obrębskiego

Obchody 100. lecia powstania Piętnastego Pułku Ułanów Poznańskich (1919-2019), w Poznaniu

 

Opis wystawy  oraz zdjęcia zaczerpnięte ze strony Muzeum na Facebooku natomiast  zaproszenie umieszczone jest  w Piętnastaku. Redakcja

Obraz może zawierać: 4 osoby, tekst„W Muzeum Wojska w Poznaniu przygotowana  została, z okazji stulecia powstania Ułanów Poznańskich wystawa, która przybliża mieszkańcom miasta oddział, który był ważny dla jego historii. Od utworzenia w czasie powstania wielkopolskiego, w grudniu 1918, Konnych Strzelców Straży Poznańskiej, przez 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich w 1919-1920, aż do 1939 r. jako „Pułk Piętnasty”, uczestniczył w życiu miasta. Czytaj dalej Obchody 100. lecia powstania Piętnastego Pułku Ułanów Poznańskich (1919-2019), w Poznaniu