Święto Pułkowe

 

W dniu święta 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich obchodzonego 26. lipca i poprzedzającej tą datę
85. rocznicy śmierci gen. Gustawa Orlicz-Dreszera (16.07.1936)) przekazuję pozdrowienia z kawaleryjskiego
Grudziądza dla wszystkich, którym bliska jest pamięć o białych ułanach.
por. mgr inz. Marek HOLAK

Podsumowanie konkursu edukacyjnego poświeconego dziejom ziemiaństwa przygotowanego przez IPN i Krakowski Oddział PTZ

Link do podsumowania tekstowego i filmowego  tegorocznego konkursu – do rozesłania i wykorzystania na stronie PT przysłał prezes Oddziału Krakowskiego Rafał Slaski

Czerwiec’ 1956

Najnowsze wydarzenia i inicjatywy organizowane przez poznański oddział IPN w związku z rocznicą Czerwca ’56:

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145883,Prezentacja-wystawy-Poznanski-Czerwiec-1956-Oblicza-buntu-i-jego-pamiec-Poznan-2.html

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/144515,Biuletyn-IPN-nr-62021-Poznanski-Czerwiec-56.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145981,Briefing-prasowy-poswiecony-obcojezycznym-publikacjom-IPN-w-65-rocznice-Czerwca-.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/146087,Plakaty-na-65-rocznice-Czerwca-03956.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145703,Mobilna-gra-miejska-w-aplikacji-Action-Track-Poznanski-Czerwiec-1956-65-lat-pozn.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145163,Czerwcowe-miejsca-i-obrazy-65-lat-pozniej.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/138955,Zapomniane-Historie-opowiedziane-na-nowo-Wyklety-Czerwiec.html

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145726,Odbior-grobu-Hieronima-Zielonackiego-uczestnika-Poznanskiego-Czerwca-1956.html

Pozostałe materiały:

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145088,65-rocznica-Poznanskiego-Czerwca-1956.html

Propozycje zmian legislacyjnych w K.p.a, które zamykają wszelkie roszczenia, co do tego co zagrabili komuniści

Opinia Mec. Macieja Obrębskiego

Niestety w miniony czwartek wieczorem Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, po uprzednim odrzuceniu przez podkomisję sejmową wszystkich zgłoszonych poprawek. Tym samym w bardzo dużym uproszczeniu ustawa przewiduje:

  • zakaz stwierdzania nieważności decyzji wydanych więcej niż 10 lat temu,
  • zakaz stwierdzania wydania decyzji z naruszeniem prawa, które zostały wydane więcej niż 30 lat temu, co uniemożliwia uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania nawet w przypadku rażącego naruszenia prawa (tego obowiązującego w okresie PRL) przez komunistyczne władze,
  • umorzenie postępowań będących w toku w chwili wejścia w życie nowelizacji bez przyznania jakiejkolwiek rekompensaty. Tak jak wspominałem, w praktyce oznacza to zniweczenie wieloletnich starań osób o odzyskanie mienia lub uzyskanie odszkodowania.

Zaznaczenia wymaga, że nikt z posłów nie głosował przeciwko ustawie. Jedynie KO wstrzymała się od głosu. Jak wskazał rzecznik tej partii, ich zastrzeżenia budzi właśnie umorzenie postępowań i zbyt króki okres czasu między uchwaleniem ustawy a jej wejściem w życie (vacatio legis). Partie nie sprzeciwiają się jednak istocie nowelizacji. W tym miejscu chciałbym wskazać, iż opinia publiczna jest wprowadzana w błąd co do potrzeb dokonania tej zmiany ustawy. Po pierwsze, mylnie wskazuje się, że jej celem jest zapobieżenie możliowści dziedziczenia tzw. mienia bezdziedzicznego przez fundacje żydowskie. Prawdą jest, że postulatem społeczności żydowskiej jest, aby w przypadku braku spadkobierców ofiar Holocaustu ich mienie wbrew ogólnej zasadzie, zgodnie z którą przypada wówczas na rzecz gminy ostatniego miejsca zamieszkania lub na rzecz Skarbu Państwa, podlegało dziedziczeniu przez fundacje żydowskie. Nie ulega wątpliwości, że jest to kwestia bardzo kontrowersyjna. Co jednak istotne, obecna nowelizacja w ogóle nie dotyczy tego zagadnienia i tym samym nie jest konieczne uchwalenie ustawy, aby zapobiec takiemu dziedziczeniu.

Po drugie, podkreśla się, że nowelizacja ma zapobiec tzw. dzikiej reprywatyzacji , co jest nieprawdą. Nie jest ona bowiem skierowana przeciwko patologicznym zjawiskom towarzyszącym w sporadycznych przypadach restytucji mienia, lecz jest wymierzona w całą reprywatyzację jako taką.

Po trzecie, nowelizacja stanowi wypaczenie, a nie wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Trzeba podkreślić, iż wyrok ten zapadł na korzyść spadkobiercy byłego właściela gruntów warszawskich. W sprawie będącej przedmiotem orzeczenia Trybunału, w stosunku do byłego właściciela nieruchomości ówczesne władze w latach 40. XX w. wydały decyzję przywracają mu termin do złożenia wniosku o ustanowienie własnosci czasowej, gdyż nie złożył on wniosku w ustawowym terminie. Tym samym była to decyzja korzystna dla właściciela, umożliwiająca mu ubieganie się o swoje prawa. Spadkobiercy tego właściciela starali się odzyskać nieruchomość w XXI w. Wówczas Skarb Państwa podjął próbę stwierdzenia nieważności tej korzystnej decyzji z lat 40. Sprawa trafiła ostatecznie do Trybunału, który stwierdził niedopuszczalność takiego orzeczenia nieważności. Tymczasem wyrok TK został przez organy zinterpretowany jako nakazanie przez Trybunał zmiany ustawy w celu zapobieżenia podważania decyzji, na podstawie których prawa nabyłSkarb Państwa, a nie spadkobierca. Innymi wyrok chronią spadkobierców wykorzystuje się w celu dbania o interesy Skarbu Pańśtwa i wygaszenia roszczeń reprywatyzacyjncych bez żadnej rekompensaty. Proszę zwrócić uwagę, że w ogóle nie podnosi się tego aspektu w dyskusji publicznej.

Senat zajmie się ustawą na najbliższym posiedzeniu, tj.w dniach 21 – 23 lipca. W mojej ocenie konieczne jest podjęcie dyskusji na temat skutków tej nowelizacji.

 

Maciej Obrębski

adwokat

 

Zmarł pan Ryszard Bacciarelli

Zmarł w Warszawie pan Ryszard Bacciarelli.
W środę 30. czerwca w środę w parafii św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie odbędą się
uroczystości pogrzebowe, które rozpoczną się o godzinie 14:00 mszą świętą żałobną, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego do rodzinnego grobu.
Ryszard Bacciarelli, popularny aktor, członek oddziału PTZ Warszawa,  syn Czesława i Zofii z domu Zapała Bacciarellich, właścicieli majątku Młock – Kopacze, potomek malarza Marcello Bacciarellego.
P. Ryszard Bacciarelli urodził się 8. grudnia 1927 r. w Warszawie w klinice Omega, chociaż w dokumentach miał zapisane 8. stycznia 1928 r. i miejsce urodzenia Młock – Kopacze.
P. Ryszard ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie w 1953 r. był aktorem teatralnym, pracował w następujących teatrach: Dramatycznym w Szczecinie (1953 – 1956); w Teatrze im. Jaracza w Łodzi (1956 – 1961) oraz w teatrach stołecznych: Ludowym (1961 – 1974) i Nowym (1974 – 1993). z powodzeniem kreował role filmowe, między innymi: „Eroica”, „Granica”, „Zamach stanu”, „Klejnot wolnego sumienia”, „Akcja pod Arsenałem”, Misja specjalna”.Mogliśmy Go oglądać w serialach: „Życie na gorąco”, „Tajemnica Enigmy”, „Dom”, „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, w pierwszej polskiej telenoweli  – „W labiryncie” oraz wielu przedstawieniach Teatru Telewizji i Teatru Sensacji Kobra jak na przykład „Akcja V”, „Morderca z pociągu” czy „Król i aktor” gdzie zagrał postać swojego przodka malarza Marcello Bacciarellego.
My zapamiętamy Pana Ryszarda jako bardzo sympatycznego Pana, który na naszych zebraniach recytował wiersze.
Sekretarz oddziału PTZ Warszawa
Sebastian Popowski

Wielkanoc 2021

Niech nadchodząca Wielkanoc 2021 przyniesie
Państwu radość i wzajemną życzliwość.
Życzę, aby  Odrodzenie wpisane w rytuał tych Świąt,
dało każdemu z nas siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…
w imieniu Zarządu Wielkopolskiego Oddziału PTZ
                                                              Wanda Niegolewska

Amelia Dunin

Wspomnienie p. Barbary Kanigowskiej o zmarłej w Krakowie Amielii Dunin

W uzupełnieniu szerokich informacji na temat Amelii z Dąmbskich – Dunin pragnę dodać:

  Wujem Amelii (bratem jej matki) był ksiądz dr Aleksander Żychliński – Sługa Boży Kościoła Katolickiego. Ksiądz dr A. Żychliński pochowany jest w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha.

  Podczas okupacji niemieckiej wysiedlona z Poznania Natalia Tułasiewicz  (beatyfikowana w dniu 13.06.1999 r.) przez krótki czas przebywała w Kalinie Wielkiej i uczyła Amelię i jej siostrę Oleńkę.

  Współpracowała z bł. Hanną Chrzanowską w opiece nad chorymi.

  Amelia – Lilijka nazywana w najbliższej rodzinie jej ojca, ostatni raz była w Poznaniu we wrześniu 2018 r. W tym czasie zwiedziła Dobiegniew, gdzie więziony był w oflagu przez Niemców jej mąż Józef Stanisław Dunin.

Zwiedziła też Muzeum w Międzyrzeczu, dokąd pojechała sama koleją.

  Amelia w 2018 r. wydała wspomnienia swojego męża Józefa Stanisława Dunina  „Migawki z mojego życia”.

  Działalność gospodarczą zawiesiła 01.08.2020 r. z nadzieją na szybki koniec pandemii.

Msza św. o spokój duszy śp. Amelii Dunin zostanie odprawiona w niedzielę 6 czerwca br. o godz. 18.00 w kościele p.  w. Narodzenia Pańskiego – Osiedle Stefana Batorego 113 w Poznaniu.

Barbara Kanigowska

Juliusz Karski

Zmarł JULIUSZ KARSKI z KARS h. Boleścic,  prezes Warszawskiego Oddziału PTZ

Urodził się 26.04. 1931 r, jako syn Szymona Karskiego i Elżbiety Marii hr,  Plater Zyberk, w majątku we Włostowie, w sandomierskim, w dobrach zakupionych przez Antoniego z Karcza Karskiego, łowczego sandomierskiego  w roku 1795.
Dobra i piękny pałac zbudowany według projektu  Henryka  Marconiego, w latach 1854-1860, należały do rodziny Karskich 147 lat, do roku 1942, kiedy to Niemcy aresztowali Szymona Karskiego, a rodzinie kazali opuścić dom. Aresztowanie  Karskiego było spowodowane podejrzeniami współpracy z polskimi organizacjami konspiracyjnymi z rejonu świętokrzyskiego. Na szczęście rodzinie udało się wyrwać Szymona Karskiego z rąk gestapo, zanim Niemcy zdążyli uwiarygodnić podejrzenia  o związkach z działalnością konspiracyjną. Nie udało im się udowodnić wspierania podziemia finansowo i organizacyjnie, ani tego że  w  pałacu odbywały się tajne komplety. Uciekając przed dalszymi dociekaniami gestapo rodzina znalazła się w Warszawie, gdzie pp. Karscy przeżyli Powstanie Warszawskie. Po wojnie, jak wszystkie rodziny ziemiańskie, Karscy pozbawieni byli środków do życia i swoich domów, nie było również  dla nich zatrudnienia.  Dlatego W 1946 roku Juliusz Karski wraz z bratem zostali umieszczeni  przez rodziców w Gostyniu Poznańskim, w gimnazjum z internatem ojców filipinów, gdzie w roku 1949 Juliusz zdał maturę.   Po ukończeniu szkoły wrócił do Warszawy i zamieszkał z rodzicami,   w zaadoptowanym przez ojca strychu, w kamienicy  przy ul. Wiejskiej, należącej do rodziny przed wojną. Juliuszowi udało się dostać na studia na UW, gdzie  ukończył instytut geologii. Całe życie zawodowe, aż do 2010 roku pracował jako geolog, osiągając sukcesy i uznanie. Jeszcze na studiach, wyróżniający się doskonałymi  warunkami fizycznymi ( ponad 190 cm wzrostu) został zauważony przez trenerów sportowych i  1951 roku został powołany do reprezentacji Polski, w rozgrywkach siatkarskich. Od tego czasu siatkówka – to drugie, po geologii powołanie Juliusza . Był jej wierny do końca. Nawet w ostatnich latach reprezentował Polskę  na międzynarodowych zawodach, zdobywając medale w kategorii oldbojów. Pracował również społecznie w Radzie Fundacji Polska Siatkówka,  był członkiem Zarządu fundacji.
Juliusz był niezwykle przystojnym i postawnym, uroczym mężczyzną o nieskazitelnych manierach i dystynkcji. Był bardzo sumienny, obowiązkowy i pracowity. Przez wiele lat był wiceprezesem, a ostatnio przez kilka kadencji, prezesem Warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.  Zjawiał się punktualnie na każde zebranie, zawsze przygotowany i zawsze w dobrym nastroju. Wnosił humor i konsyliacyjny sposób dyskusji, który  był dla nas wszystkich dobrym wzorcem współpracy i hamulcem w dyskusjach, kiedy ich  temperatura robiła się zbyt wysoka.   Będzie nam wszystkim bardzo brakowało Juliusza!!
polecam osobiste nagranie z roku 2011 rozmowy z Juliuszem Karskim.
Rozmowę audio nagrała Zofia Stopa w 2011 roku w Warszawie, sygnatura AHM_2505.

Czytaj dalej Juliusz Karski

Amelia Dunin

dr Konstanty Chłapowski 

   W dniu 12 marca w godzinach późno wieczornych 2021 r. zmarła w Krakowie Amelia Dunin.

Amelia Maria Bernadetta z Dąmbskich Dunin urodziła się 21 marca 1928 r. w Poznaniu. Pochodziła z małopolskiej  ziemiańskiej rodziny, znanej z patriotycznych i prospołecznych postaw. Poprzez matkę związana była z licznymi rodzinami wielkopolskimi:  Żychlińskimi z Uzarzewa, Lipskimi, Biegańskimi, Szołdrskimi, Chłapowskimi czy Stablewskimi. Rodzicami byli Adolf i Antonina z Żychlińskich Dąmbscy herbu Godziemba- właściciele majątku ziemskiego w Kalinie Wielkiej w powiecie miechowskim. Czytaj dalej Amelia Dunin

 

Zdjęcie Pani Elżbiety Kraińskiej

KRAIŃSKA ELZBIETA

 

W imieniu rodziny Kraińskich z przykrością zawiadamiam, że 26.02.2021 zmarła Elżbieta  z Czartoryskich Kraińska.

Z wyrazami współczucia dla rodziny i prośbą przesłania tej informacji do członków Waszych oddziałów.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oddział Kraków

Rafał Slask